109. ognisko ASF to najdalej wysunięte ognisko na zachód Polski

Choroba wystąpiła w gospodarstwie, gdzie było utrzymywane małe stado świń, zaledwie 28 sztuk. Nie znamy jeszcze wektora, który przeniósł wirus do gospodarstwa. Jednak jak potwierdzają poprzednie ogniska, naprawdę niewiele trzeba aby tak się stało.

W obecnej sytuacji bardzo niepokojące jest to, że choroba pojawiła się praktycznie już w centrum Polski, na terenie gdzie dotychczas występowała wyłącznie w populacji dzików. Najbliżej położone ogniska z pow. siedleckiego (97., 105., 106.) znajdowały się ponad 100 km od aktualnego ogniska.

Jak podają eksperci prędkość przenoszenia wirusa poprzez dziki wynosi 5 km/miesiąc. Jest to wyłącznie średnia wartość, w praktyce w ciągu jednego dnia np. poprzez transport choroba może zostać zawleczona na odległe tereny.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli presja wirusa w populacji dzików jest duża, to tym bardziej należy przestrzegać zasad bioasekuracji na terenie gospodarstwa.

Przypominamy podstawowe zasady bioasekuracji obowiązujące na terenie całego kraju od 28 lutego br.: 

1. Prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

2. Zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

3. Utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

4. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

5. Stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

6. Bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

7. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

8. Sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu.

9. Zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

10. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Spełnienie wprowadzanych wymagań dla gospodarstw pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

Źródło: Farmer.pl