ARiMR wypłaciła rolnikom 93 proc. dopłat za 2017 r.

Cały czas do rolników płyną pieniądze w ramach płatności obszarowych za 2017 r. finansowanych z PROW 2014-2020. W ramach takiego wsparcia do 21 maja 2018 r. wypłacono:

  • 1,15 mld zł dopłat ONW;
  • 565, 88 mln zł płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • 192, 12 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego;
  • 92, 62 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. 

Tylko trzy tygodnie

Komisja Europejska upoważniła kraje członkowskie do przedłużenia terminu składania wniosków elektronicznych do 15 czerwca 2018 r. Chociaż wywołało to euforię wśród wielu rolników, którzy mieli kłopoty z agencyjną aplikacją, nie warto czekać na ostatnią chwilę i wypełnić wniosek jak najszybciej – zostały już tylko trzy tygodnie!

Termin dotyczy nie tylko płatności bezpośrednich, ale także obszarowych w ramach PROW 2014-202 oraz PROW 2007-2013. Do tego czasu można też wprowadzać zmiany do wniosku bez narażenia się na kary.

Jak wygląda status wysłanych wniosków? Do 28 maja 2018 r. rolnicy przesłali 773 tys.  wniosków. Najwięcej z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 

Jeśli chodzi o oświadczenia o braku zmian we wniosku dla małych gospodarstw, 431 tys. rolników złożyło odpowiednie oświadczenia.

Agencja spodziewa się, że do 15 czerwca 2018 r. wpłynie jeszcze ponad 130 tys. e-wniosków. 

al na podst. ARiMR

Zrodlo: Top Agrar