Eurostat na temat wzrostu cen żywności

Zmiany cen były różne w poszczególnych krajach UE. Najbardziej ceny produktów żywnościowych wzrosły w Bułgarii (ponad 25%) oraz na Łotwie (22%). W Polsce ceny żywności wzrosły o niecałe 7%, ale i tak wzrost był większy niż na przykład na Cyprze.

Źródło: Opracowanie na podst. danych Eurostat

 

Według Eurostat, w Polsce najbardziej wzrosły ceny owoców (prawie o 28% w ciągu roku). Ceny mleka i produktów mlecznych wzrosły prawie o 15%, a ceny olejów i tłuszczy – o 14%. Ceny zbóż wzrosły o 13%, a mięsa – o 5%. Ceny warzyw spadły w porównaniu z 2007 r. o 13,5%.

Największe skoki cen zbóż odnotowano w Bułgarii (o 38%), mięsa – na Litwie (19%), mleka i przetworów – w Estonii (35%) i Łotwie (34%), owoców – w Bułgarii (46%), warzyw – w Rumunii (23%), a tłuszczy – w Bułgarii (86%).