Potrzeba więcej europejskich inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego

 
Parlament Europejski zwraca uwagę między innymi na konieczność zabezpieczenia przed dramatycznymi zmianami cen produktów poprzez wprowadzanie odpowiednich instrumentów rynkowych. Podkreśla, że Unia Europejska powinna przejąć w tej materii inicjatywę w zakresie działań na rzecz zapewnienia wystarczającej ilości żywności i lepszego dostępu rolników z krajów rozwijających się do podstawowych środków produkcji (nawozy, nasiona, środki ochrony roślin).

Parlament domaga się również opracowania studium wpływu produkcji biopaliw na ceny produktów żywnościowych w celu stwierdzenia, czy produkcja biopaliw nie konkuruje z produkcją żywności.

Parlament wyraził również swoje zaniepokojenie faktem, iż udział procentowy wydatków na rolnictwo od roku 1980 spadł pięciokrotnie. Parlament proponuje również wprowadzenie nowych możliwości mikrokredytów dla małych rolników, podkreślając ich rolę w procesie poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego na szczeblu lokalnym.

Komisja ds. rolnictwa przy Parlamencie Europejskim podkreśla również rolę wspólnej polityki rolnej. Zdaniem eurodeputowanych, WPR musi pozostać wyznacznikiem europejskiej polityki żywnościowej teraz, ale również po 2013 roku, a wydatki na rolnictwo powinny zostać na stałym poziomie, gwarantującym rolnikom uczciwy dochód oraz chronić przed niekorzystnymi zmianami cen.