W 2009 roku dochody polskich rolników spadły średnio o 12%

Polscy eksperci mają nieco zastrzeżeń do tych danych. – To są wyniki w przeliczeniu na euro, a silna deprecjacja złotego działała w tym względzie niekorzystnie dla nas – zauważa Dariusz Winek, główny ekonomista Banku Gospodarki Żywnościowej. – Poza tym są to wstępne dane nie-uwzględniające w całości wpływu dopłat dla rolnictwa na dochody – dodaje dr Lech Goraj z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. "O 10,9 proc. spadły średnio w Unii przychody rolników ze sprzedaży w 2009 r." Ale nawet przy tych zastrzeżeniach sytuacja polskich rolników też nie należy do najlepszych. – Stosunkowo wysoki wzrost subsydiów nie zniwelował spadku dochodów z działalności – przyznaje Goraj.

– Po prostu opłacalność produkcji była bardzo słaba. Ceny większości produktów żywnościowych szybko spadały – mówi Winek. Według badań Lecha Goraja najbardziej traciły gospodarstwa zajmujące się uprawami roślinnymi, najmniej (czasami nawet zyskiwały) – hodowlą zwierząt.

Sytuacja w przyszłym roku wciąż jest zagadką. – Trzeba poczekać kilka miesięcy, by dokładnie zdiagnozować trendy cen produktów żywnościowych – uważa Łukasz Hardt z Instytutu im. Sobieskiego. – Moim zdaniem będą one szły w górę i dochody rolników powinny wzrosnąć – mówi z kolei Winek.

źródło: Rolpetrol za dziennikiem Rzeczpospolita