Mijający tydzień na Rynku Hurtowym Bronisze minął pod znakiem kilku tegorocznych premier na owoce i warzywa krajowe. Ceny  ubiegłorocznych warzyw krajowych były nadal wysokie. Spadły za to ceny  tzw. nowalijek.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody  z  polskiego  eksportu  produktów wieprzowych,  wołowych  oraz  drobiowych  wyniosły 1 457 mln EUR  i  były  o  1%  większe  niż przed rokiem. 

W Europie już od dłuższego czasu producenci jaj dyskutują o rosnącej konkurencji ze strony Ukrainy. Polacy mają jeszcze jednego silnego konkurenta w swoim bliskim sąsiedztwie, którym jest Białoruś.

Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany w dniu 06.05.19 r. o zniesieniu przez Kazachstan czasowych ograniczeń importowych dla całej Polski, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom, że pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami,  co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju  w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.

 

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem złożenia informacji rocznej przez producentów mleka – dostawców bezpośrednich, w dniu 14.05 br., tj. w sobotę czynne będzie biuro Oddziału Terenowego w Warszawie przy ul. Waszyngtona 146 w godz. 7.45 – 15.45.

Minister rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia, który ma wprowadzić liczne zmiany w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Obecna klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych opiera się na dekrecie z 2 lutego 1955 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą ponownego określenia tabeli klas gruntów oraz sposobu przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikację ma przeprowadzać starosta z urzędu bądź na wniosek właściciela lub samoistnego posiadacza gruntów. Tabela klas gruntów znajduje się w projekcie. 

Dzień 14 lipca 2011 roku z pewnością na długie lata zapadnie w pamięci mieszkańcom Gminy Klwów oraz powiatu przysuskiego. Tuż przed godziną 15 nad kilkunastoma miejscowościami przeszła ogromna nawałnica powodując straszne zniszczenia. Tylko na terenie Gminy Klwów uszkodzonych zostało 67 budynków mieszkalnych, 51 budynków inwentarskich, 67 stodół, 31 garaży oraz zniszczonych zostało około 600 tuneli foliowych.

Już niedługo zmienią się zasady przyznawania dotacji w ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczych” z PROW 2007-2013 – resort rolnictwa przygotował rozporządzenie zmieniające dotychczasową formę udzielania pomocy finansowej. Resort planuje zwiększyć limit pomocowy dla rolników chcących wybudować biogazownię do 500 tysięcy złotych, co – według szacunków ministerstwa – pozwoliłoby na uruchomienie instalacji o mocy 100kW.

Strony