Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników startuje z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych, to temat niezwykle ważny. Czy jest on jednak skomplikowany? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jest on albo w miarę prosty, albo bardzo skomplikowany i nieczytelny. Od czego to zależy?

Kolejne warsztaty pt. "Z Wieprzowiną Za Pan Brat" już za nami! Tym razem na koloniach letnich w Jarosławcu i Ustce! Zapraszamy do fotorelacji.

Rolnicy z powiatu parczewskiego chcą by zarówno rząd, jak i ministerstwo rolnictwa rozważyły ich propozycję odnośnie możliwości zakupu zamkniętego już zakładu mięsnego, który można byłoby uruchomić i zacząć sprzedawać mięso pochodzące od świń ze strefy niebieskiej.

 

8 czerwca br. Śląski Zarząd Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników zorganizował zbiórkę zboża dla powodzian z zalanych terenów województwa śląskiego. Zbiórka odbyła się w sołectwach gminy Pilica oraz sołectwach gminy Żarnowiec. Mieszkańcy gminy Pilca przekazywali niezbędną dla wyżywienia ocalałych zwierząt paszę dla poszkodowanych rolników z gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast mieszkańcy z gminy Żarnowiec dla poszkodowanych z gminy Wilamowice.

25 stycznia br. miało miejsce inaugurujące VIII kadencję posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W trakcie spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk uroczyście wręczył akty mianowania nowym członkom Rady, wśród których znalazło się 5 przedstawicieli ZZ CNMR z Przewodniczącym Piotrem Kasprzakiem na czele.

W dniach 28-29 kwietnia br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa pod hasłem „Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media”, która została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2008 i 2009 roku Agencja wypłaciła beneficjentom w sumie ponad 18,3 mld zł. Na tę kwotę składają się wypłaty w ramach realizowanych instrumentów wsparcia z lat 2004 - 2006, nowych działań z PROW 2007-13 i realizacji płatności obszarowych za 2007 i 2008 rok.

 

 

Komisja ds. rolnictwa przy Parlamencie Europejskim wezwała do podejmowania natychmiastowych i ciągłych działań na rzecz zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Parlament sygnalizuje, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat ceny żywności na świecie wzrosły przeciętnie o 80%, podczas gdy zapasy zbóż w tym samym czasie spadły do historycznie niskiego poziomu pokrywającego jedynie 40-dniowe zapotrzebowanie. Parlament zwraca uwagę, że – według danych Banku Światowego – ponad 860 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu ciągłego głodu, a liczba ta może wzrosnąć o kolejne 100 milionów w wyniku kryzysu gospodarczego.

Strony