W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Dzisiaj wiemy, że problem uboju pourazowego bydła, przedstawiony w reportażu telewizyjnym, wywołał znaczący spadek ceny skupu bydła. - Ceny zaczęły spadać gwałtownie, ok. złotówki na kilogramie mięsa. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, to strata dla hodowców w tym roku może wynieść 600 mln złotych – powiedział Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, tradycyjnie już jak w latach ubiegłych organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

 

W dnia 24-27 września br. w Bednarach w woj. wielkopolskim miała miejsce XII edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2010. Podczas gali wręczania wyróżnień laureatom VIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a także  w trakcie spotkania z rolnikami i dziennikarzami Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markowi Sawickiemu oraz prezesom rządowych agencji rolniczych towarzyszył obecny na wystawie Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.

 

Uwaga młodzi rolnicy!!! Od dnia 17 sierpnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie uruchamia nabór wniosków o pomoc finansową dla młodych producentów rolnych w ramach działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace nad pakietem rozwiązań dla rolników służącym łagodzeniu skutków powodzi.W chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Sytuacja jest zmienna i zalewane są nowe obszary. Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw.

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne przed kursem "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym". Spotkanie odbędzie w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 9.00, w sali A gmachu przy al. Mickiewicza 21.

Do 22 kwietnia rolnicy złożyli tylko 350 tys. wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie jeszcze ponad milion takich wniosków. Czasu na ich osobiste złożenie lub wysłanie pocztą jest coraz mniej, ponieważ podstawowy termin upływa w tym roku 17 maja. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski po upływie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Strony