Mijający tydzień na Rynku Hurtowym Bronisze minął pod znakiem kilku tegorocznych premier na owoce i warzywa krajowe. Ceny  ubiegłorocznych warzyw krajowych były nadal wysokie. Spadły za to ceny  tzw. nowalijek.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody  z  polskiego  eksportu  produktów wieprzowych,  wołowych  oraz  drobiowych  wyniosły 1 457 mln EUR  i  były  o  1%  większe  niż przed rokiem. 

W Europie już od dłuższego czasu producenci jaj dyskutują o rosnącej konkurencji ze strony Ukrainy. Polacy mają jeszcze jednego silnego konkurenta w swoim bliskim sąsiedztwie, którym jest Białoruś.

Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany w dniu 06.05.19 r. o zniesieniu przez Kazachstan czasowych ograniczeń importowych dla całej Polski, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego.

 

Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia,w wyniku których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.

 
ZZ CNMR przypomina: od 15 marca do 16 maja br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie,  tj. do 10 czerwca, ale wówczas za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1%.
 
 
 
9 kwietnia br. w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie z organizacjami i związkami rolniczymi w sprawie prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z udziałem Skarbu Państwa. Przewodnim tematem dyskusji były opracowane przez resort rolnictwa po konsultacjach ze środowiskiem rolniczym propozycje zmian „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” przygotowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, reprezentowane w trakcie spotkania przez Podsekretarz Stanu Joannę Schmid. W spotkaniu, któremu przewodniczył Sekretarz Stanu MRiRW Kazimierz Plocke, udział wziął również przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

 

 

21 listopada br. po raz szósty pójdziemy do urn wyborczych, żeby oddać głos na naszych przedstawicieli w samorządzie terytorialnym. Po raz trzeci będziemy z imienia i nazwiska wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  Pójdziemy wybierać naszych znajomych, kolegów, sąsiadów. Te wybory mają najbardziej lokalny i społeczny charakter. Bo czy w wyborach samorządowych zdarza się, że głosujemy na naszego sąsiada? Dlatego też nie powinniśmy potraktować tych wyborów po macoszemu.

Strony