Bydło w skupie ponownie tanieje.

Bydło rzeźne w dniach od 16 do 22 stycznia w ciągu tygodnia potaniało do wartości 10,65 zł za kg wagi żywej. Cena ta była o 0,9% niższa niż przed tygodniem, ale o 0,8% oraz 11,3% wyższa niż odpowiednio przed miesiącem i przed rokiem. 

 

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, dostawcy za bydło w kategorii wiekowej 8-12 miesięcy uzyskiwali średnio 10,90 zł za kg. Notowania te były o 4% wyższe niż przed tygodniem oraz o 1,6% niż przed miesiącem, a także o 5,7% niż przed rokiem.

Witamina B podnosi wydajność mleka

To właśnie drobnoustroje zasiedlające żwacz odpowiadają za syntezę witamin z grupy B. Odpowiedni poziom tych witamin jest kluczowy w poprawie reprodukcji, wydajności mlecznej i efektywności żywienia bydła mlecznego.    W produkcji witamin...

Dostawcy za byki w kategorii wiekowej 12-24 miesiące uzyskiwali średnio 11,51 zł za kg. Cena ta była o 1,3% niższa niż przed tygodniem i o 1,6% niż przed miesiącem. Byki te były jednocześnie o 9,1% droższe niż przed rokiem. 

 

Byki powyżej 24 miesięcy w ciągu tygodnia potaniały o 1,8% do wartości 11,41 zł za kg. Cena ta była o 1,4% niższa niż przed miesiącem oraz o 8,9% wyższa niż przed rokiem. 

 

Producenci za krowy uzyskiwali średnio 8,79 zł za kg, czyli tyle samo jak przed tygodniem. Cena ta była jednocześnie o 0,7% wyższa niż przed miesiącem, a także o 13,3% niż przed rokiem. 

 

Jałówki powyżej 12 miesięcy kosztowały średnio 11,42 zł za kg wagi żywej. Były one o 0,4% tańsze niż przed tygodniem oraz o 0,9% droższe niż przed miesiącem, a także o 17,2% niż przed rokiem. 

 

W trzecim tygodniu stycznia średnia cena sprzedaży ćwierci z buhajków do 2 lat wynosiła 21,39 zł za kg, a ćwierci z krów rzeźnych 18,02 zł za kg. Cena ćwierci z buhajków była niższa niż przed tygodniem o 0,4%, a z krów o 0,1% wyższa. 

 

Źródło: www.agropolska.pl