Cena skupu bydła po raz kolejny spadła

Krajowe ceny skupu bydła rzeźnego w dniach od 28 listopada do 4 grudnia obniżyły się. Producenci za bydło ogółem uzyskiwali średnio 10,77 zł za kg wagi żywej. Cena ta była o 1,2% niższa niż przed tygodniem. Jednocześnie producenci uzyskiwali o 2,5% mniej niż przed miesiącem oraz o 14,3% więcej niż przed rokiem. 

 

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, dostawcy za bydło w kategorii wiekowej 8-12 miesięcy uzyskiwali średnio 11,04 zł za kg. Notowania te były o 2,8% niższe niż przed tygodniem oraz o 4,7% niż przed miesiącem, a także o 13,1% wyższe niż przed rokiem.

 

Agnieszka Maliszewska, mleko, produckja mleka, hodowcy bydła, przetwórcy, mleczarnie, mleczarstwo, prąd, dostawy energii

Hodowcy nie mają następców, więc produkcja mleka maleje

Spółdzielnie mleczarskie i przetwórcy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, borykają się z nowym zagrożeniem. Jest nim spadająca ilość produkowanego surowca. - Polska wykazuje dziś niewielką tendencję wzrostową ale to...

Dostawcy za byki w kategorii wiekowej 12-24 miesiące uzyskiwali średnio 11,67 zł za kg. Cena ta była o 0,8% niższa niż przed tygodniem i o 2,5% niż przed miesiącem. Byki te były jednocześnie o 10,8% droższe niż przed rokiem. 

 

Byki powyżej 24 miesięcy w ciągu tygodnia potaniały o 0,2% do wartości 11,63 zł za kg. Cena ta była o 2,5% niższa niż przed miesiącem oraz o 11,2% wyższa niż przed rokiem. 

 

Producenci za krowy uzyskiwali średnio 9,02 zł za kg, czyli o 3,3% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była jednocześnie o 4,3% niższa niż przed miesiącem, a także o 17,4% wyższa niż przed rokiem. 

 

Jałówki powyżej 12 miesięcy kosztowały średnio 11,33 zł za kg wagi żywej. Były one o 0,8% tańsze niż przed tygodniem oraz o 1,5% niż przed miesiącem, a także o 17,6% droższe niż przed rokiem. 

 

Producenci za byczki w wieku od 8 do 4 tygodni w typie mlecznym otrzymywali średnio niemal 743 zł za sztukę, a za byczki w typie mięsnym 1139 zł. Cena w typie mlecznym była o 3,2% wyższa niż przed tygodniem oraz o 3% niż przed rokiem. Z kolei w typie mięsnym o 0,2% i 18,8% wyższa niż odpowiednio przed tygodniem i przed rokiem. 

 

W tym czasie średnia cena sprzedaży ćwierci z buhajków do 2 lat wynosiła 22,7 zł za kg, a ćwierci z krów rzeźnych 18,2 zł za kg. 

Źródło: www.agropolska.pl