Na polu widać suszę, a w systemie nie? Można zgłaszać zastrzeżenia

Jak podkreślono w serwisie Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej (SMSR), intencją zespołu prowadzącego monitoring suszy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowym Instytucie Badawczym (IUNG)-PIB) w Puławach jest ciągłe doskonalenie metod oceny wpływu suszy na kondycję upraw i wielkość uzyskiwanego plonu.

"W 2021 roku nasz system jest już w stanie ocenić wpływ warunków pogodowych na każdą z monitorowanych upraw – w skali działek rolnych – czyli dla każdego pola. Możliwość tą uzyskaliśmy dzięki systematycznemu uzupełnianiu sieci stacji meteorologicznych, zwłaszcza w tych regionach rolniczych Niżu Polskiego, gdzie jest ich rażący deficyt. Dodatkowo w ocenie opadów atmosferycznych wykorzystane zostały dane radarowe z sieci PolRad prowadzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Jak już państwo mogliście się przekonać, od ubiegłego roku, dane te znacznie poprawiły szacowanie opadów, a tym samym dokładność map wielkości Klimatycznego Bilansu Wodnego (map)" – czytamy na stronie SMSR.

Susza występuje obecnie na obszarze 26 proc. gruntów ornych w Polsce

Obecnie susza występuje w 1689 gminach w Polsce, czyli w 68 proc. Natomiast procent gruntów objętych suszą wynosi 26 proc. - powiedział w poniedziałek prof. Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ekspert...

Przypomniano tam, że na plony roślin uprawnych olbrzymi wpływ ma również agrotechnika, która może przeciwdziałać lub ograniczać wpływ niedoboru wody na polu. Pola nie są jednorodne, a możliwości uprawy poszczególnych gatunków roślin oraz wielkość plonu różnicowane są głównie przez zmieniające się warunki glebowe i rzeźbę terenu.

"Dlatego też straty w plonach mogą być różne nawet na sąsiadujących ze sobą polach – i dlatego na stronach serwisu SMSR chcemy dać możliwość zgłoszenia swoich obserwacji. Rolniku, jeżeli w twoim przeświadczeniu straty w uprawach są większe niż wskazują na to nasze raporty, to prosimy o podzielenie się tą informacją przez wypełnienie krótkiej ankiety (tutaj)" – brzmi apel Zespołu SMSR.

W ankiecie tej prosi o podanie kluczowych informacji na podstawie, których będzie mógł doskonalić swoje metody, w tym metody obserwacji satelitarnych.

"Kolejną korzyścią dla rolników będzie możliwość wykonania przez zespół IUNG-PIB weryfikacji zgłoszeń i ew. korekt w naszym systemie. Będzie to miało miejsce w przypadku kiedy zarejestrujemy wiele zgłoszeń w regionach, które nasz system ocenia poniżej państwa przekonania o istniejącej lub stale rozwijającej się suszy. Żeby informacja z ankiet możliwa była do weryfikacji w terenie, poprosimy też przy każdym zgłoszeniu o podanie: numeru działki rolnej, rodzaju uprawy, numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie weryfikacji strat w polu przez nasz zespół" – podsumowano w komunikacie.

Źródło: www.agropolska.pl