Nabory w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" .

Nabory wniosków są prowadzone w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020.
 

Projekty "wodne" z PROW zagrożone? Samorządy gotowe przejąć środki m.in. na drogi

Zarząd Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje stan przygotowania projektów planowanych do realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach "Zarządzania zasobami wodnymi" PROW...

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. Mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika lub 50 proc. w pozostałych przypadkach. Limit nie łączy się z tymi w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia) - zaznaczono w komunikacie.

W ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" ARiMR uruchomiła też nowy obszar pomocy - Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy mogą otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, pod warunkiem, że nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to zupełnie nowy...

Produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem ma być dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie, a ich całkowita moc nie może przekroczyć 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z tymi w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych".

Wnioski w obu obszarach (E - nawadnianie i F - zielona energia) będzie można składać  do 1 marca. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej. Dokumenty można też złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Źródło:www.agropolska.pl