Polacy kupują coraz więcej żywności ekologicznej. Rosnąca inflacja to zmieni?

Rozwoju tego segmentu nie zatrzymała pandemia COVID-19 i - według ekspertów - nie powinna tego zrobić także wojna w Ukrainie i kryzys cenowy. Kolejne lata mogą przynieść większą dynamikę wzrostu ze względu na wdrażanie unijnej strategii dla rolnictwa.

rolnictwo ekologiczne, Sejm, elitarny materiał siewny

Rolnicy ekologiczni będą dostawać wyższe wsparcie

Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dokument dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. Za ustawą głosowało 308 posłów, przeciw było 148, wstrzymała się...

- Stoimy przed wyzwaniem kryzysu, czyli okresu, w którym konsumenci mogą potencjalnie rezygnować z dóbr luksusowych, a za takie często uznawana jest produkcja ekologiczna - podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Kamil Rabenda, prezes zarządu Soligrano, producenta żywności ze zbóż.

Podobne obawy producenci mieli 2 lata temu, kiedy wybuchła pandemia. Polacy jednak zaczęli wówczas częściej gotować i przyglądać się temu, co jedzą. Zwrócili więc większą uwagę na żywność ekologiczną i korzyści płynące ze zdrowego odżywiania, szczególnie w kontekście wzmacniania odporności.

Z badań przytaczanych przez Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ w raporcie "Żywność ekologiczna w Polsce 2021" wynika, że nieco ponad 32 proc. konsumentów deklaruje, że kupuje żywność ekologiczną przynajmniej raz w tygodniu oraz co najmniej raz w miesiącu i tę grupę można zaliczyć do regularnych konsumentów żywności ekologicznej. Kolejne 20 proc. sięga po nią okazjonalnie.
 

rolnictwo ekologiczne, PROW 2014-2020, Plan Strategiczny dla WPR2023-2027, Zielony Ład

Rolnictwo ekologiczne bez mechanizmu degresywności dopłat

Rezygnację ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych od 2022 r. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Oznacza to, że gospodarstwa powyżej 50 ha nie będą miały zmniejszonej...

- Mamy teraz wojnę i czas kryzysu, ale tych trendów tak łatwo nie zmienimy. Już wielu konsumentów przez ostatnią sytuację covidową zmieniło swój koszyk na bardziej ekologiczny i na pewno to się nie zmieni - ocenia Kamil Rabenda.

Dane Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ("Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 2019-2020") wskazują, że w 2020 roku działało w Polsce ponad 20,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Wzrosła także powierzchnia użytków rolnych, na których stosowana była ekologiczna metoda produkcji (do 509 tys. ha). W latach 2019-2020 największą powierzchnię takich gruntów zajmowały zboża, rośliny na paszę oraz łąki i pastwiska.

Ze wspomnianego raportu "Żywność ekologiczna w Polsce 2021" wynika także, że wartość rynku żywności ekologicznej sięga dziś 1,36 mld zł, podczas gdy w 2004 roku praktycznie nie istniał.

- Rynek żywności ekologicznej rośnie w Polsce bardzo dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że Zielony Ład będzie mobilizował, a niejednokrotnie zmuszał producentów do przechodzenia na produkcję ekologiczną, co tylko spotęguje jej dostępność i szerszą dystrybucję. Zielony Ład zakłada minimalny poziom upraw ekologicznych w danym kraju czy zwiększone dopłaty unijne dla tych producentów, którzy w tym kierunku pójdą - mówi prezes Soligrano.
 

rolnictwo ekologiczne, polski ład, ryszard bartosik, żywność ekologiczna

Polski Ład ma zapewnić rozwój rolnictwa ekologicznego

Rozwiązania dotyczące stymulowania rozwoju rolnictwa ekologicznego zawieramy w programie Polski Ład, gdzie mówimy o uwolnieniu rolniczego handlu detalicznego - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Według polityka resort...

Unia Europejska chce, aby w 2030 roku 25 proc. powierzchni rolnej było przeznaczone na produkcję ekologiczną. Obecnie odsetek wynosi 8,1 proc., w Polsce ok. 3,5 proc., a na świecie zaledwie 1,5 proc. powierzchni.

- Nie każdy może być producentem żywności ekologicznej. Kwestia certyfikacji, rozdzielenia produkcji i udokumentowania jakości tych towarów jest wyzwaniem, z którym nie każdy jest w stanie się zmierzyć. Legislacja i kwestie jakościowe są wyzwaniem, o którym w branży się mówi - podkreśla Rabenda.

Ze statystyk przedstawionych w raporcie "Żywność ekologiczna w Polsce 2021" wynika, że nasz kraj jest 9. w UE pod względem obszaru przeznaczonego pod rolnictwo ekologiczne, 7. pod względem liczby gospodarstw i przetwórców, a 14. pod względem wielkości sprzedaży.

Raport wskazuje też, że w latach 2019-2020 co najmniej podwoiła się liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej. W ubiegłym roku na rynku działało ich ok. 60, a ok. 90 łączyło taką sprzedaż z działaniami stacjonarnymi.

Źródło: www.agropolska.pl