Rekordowa liczba zgłoszeń w systemie RASFF w 2007 roku

System RASFF ma umożliwiać szybkie i sprawne przekazywanie informacji o produktach zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów. Uczestniczą w nim obowiązkowo wszystkie kraje członkowskie. System jest zbudowany na zasadzie sieci.  Jeżeli produkt będący źródłem zagrożenia pochodzi z kraju trzeciego lub ma zostać do niego wyeksportowany, Komisja RASFF'u wysyła list do władz tego państwa. Informuje w nim o wykryciu takiego zagrożenia dołączając dokumenty pomocne przy identyfikacji i usunięciu zagrażającego produktu.