Resort uruchamia nabory wniosków dla rolników i przetwórców w ramach KPO

W pierwszym terminie będą cztery nabory: przetwórstwo rolne w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw oraz przetwórstwo realizowane bezpośrednio przez rolników.
 

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, dopłaty bezpośrednie, Krzysztof Ciecióra, KRIR, ARiMR

Rolnicy się niecierpliwą. Co z dopłatami bezpośrednimi w 2023 roku?

W najbliższym czasie do konsultacji publicznych skierowane zostaną projekty aktów prawnych określających szczegółowe zasady przyznawania wsparcia na lata 2023-2027 - zapewnia ministerstwo rolnictwa. Do resortu w sprawie jak...

Kolejne dwa nabory będą dotyczyły wymiany pokrycia dachów zawierających azbest oraz wymiany słupów drewnianych nasączonych kreozotem podtrzymujących chmiel na innego rodzaju podpory.

Wsparcie dla MŚP jest zróżnicowane. Przedsiębiorstwa mikro mogą dostać nie więcej niż 3 mln zł, małe do 10 mln zł, średnie nie więcej niż 15 mln zł. Dofinansowanie będzie wynosiło 50 proc. kosztów kwalifikowanych, możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50 proc. całkowitej kwoty wsparcia.

Z kolei rolnik prowadzący lub rozpoczynający działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu (w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej) produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa czy akwakultury może starać się o kwotę do 500 tys. zł w całym okresie wdrażania KPO. I także w tym działaniu dofinansowanie wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i możliwe jest uzyskanie 50 proc. zaliczki.

O dotację na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest może ubiegać się rolnik, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie i jest właścicielem budynku. Wysokość wsparcia wynosić będzie 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 tys. zł (tj. do 500 m2 pokrycia dachowego).
 

KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro trafi do polskich rolników

Oto uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników na kolejne 5 lat - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i Januszem Wojciechowskim, komisarzem do spraw rolnictwa. - Dwa...

Działanie dotyczące wymiany słupów impregnowanych szkodliwym dla środowiska kreozotem dotyczy plantatorów chmielu (uprawy głównie koncentrują się w woj. lubelskim). Dotacja jest ryczałtową kwotą - dla młodych rolników wynosi ok. 102 tys. zł, a dla pozostałych rolników ok. 73 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50 proc., całkowitej kwoty wsparcia, maksymalnie dofinansowanie można uzyskać do 5 ha.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam też na stronach internetowych ARiMR będą zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące wniosków.

- Jest to początek wniosków, które zaczynamy realizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W kolejnych, naborach będą wdrażane kolejne dokumenty - zakończył Henryk Kowalczyk.

Źródło: www.agropolska.pl