Rynkowi rzepaku grozi kryzys. Organizacje apelują do Orlenu

Kluczową kwestią dla branży rolnej obecnie jest to, jaką rolę będą mogły odegrać biopaliwa, a więc de facto producenci paliw realizujący w Polsce NCW (Narodowy Cel Wskaźnikowy, czyli obowiązkowy udział biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie - PAP), by stabilizować sytuację w rolnictwie.

biopaliwa, zapotrzebowanie na rzepak, Juliusz Młodecki, KZPRiR

Wykorzystanie rzepaku przez wytwórców biopaliw nie może zmaleć

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych postuluje o ustanowienie ram prawnych dla realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla biopaliw do 2030 roku zapewniających producentom rolnym dotychczasowy poziom...

Od dwóch miesięcy spadają notowania surowców rolnych. Cena rzepaku obniżyła się ze szczytowych nawet 5 tys. do ok. 3 tys. zł za tonę. Zdaniem przedstawiciela KIB sytuacja na rynku rzepaku jest obecnie całkiem inna niż jeszcze dwa miesiące temu.

- Jeżeli nie będzie efektywnego rynku zagospodarowania rzepaku, jaki zapewniają w Polsce w większości biopaliwa, cena będzie jeszcze spadać. Mamy przed sobą ryzyko bardzo istotnego kryzysu w tej części sektora rolnego, w której od dekady właśnie dzięki biopaliwom problemów nie było. Słyszymy, że są plany, aby obniżyć NCW, który nie jest w Polsce wysoki, efektywnie ok. 5,7 proc., a to może obniżyć absorbcję rzepaku przez sektor biopaliw nawet o 500-600 tys. ton. Nie możemy sobie na to w obecnej sytuacji pozwolić - stwierdził Stępień.

KIB oceniła, że zbiory rzepaku w tym roku w Polsce wyniosą 3,4-3,5 mln ton w porównaniu do ok. 3,2 mln ton w 2021 r. - To jest kolejny rok bardzo dobrych zbiorów. Nie widzę impulsu, który miałby powodować, że bez biopaliw sobie poradzimy z zagospodarowaniem takiej ilości surowca - zauważył Stępień.
 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, przerób rzepaku, śruta rzepakowa

Olej rzepakowy strategicznym surowcem dla produkcji biopaliw

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w pierwszym półroczu 2019 roku łącznie 1,366 mln ton rzepaku, z których wyprodukowano 579 tys. ton oleju surowego oraz 745 tys. ton śruty rzepakowej. W...

Wyliczył, że sektor biopaliw pochłania rocznie około 2 mln ton rzepaku - to prawie 2/3 rynku. Około 1 mln ton rzepaku wykorzystuje sektor spożywczy.

14 organizacji branżowych wystosowało apel do Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlenz prośbą o przyłączenie się do działań branży rolnej i biopaliw ukierunkowanych o ustanowienie w jak najszybszym czasie przez rząd prawnych rozwiązań dotyczących NCW na 2023 r.

Pod takim postulatem podpisały się m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych

Sygnatariusze apelu domagają się m.in. utrzymania - w ramach pilnej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - opłaty zastępczej oraz współczynnika redukcyjnego NCW (stopień wykorzystania krajowych biokomponentów w paliwach pozwalający obniżyć NCW - PAP) w 2023 r. na dotychczasowym poziomie oraz nieznacznego podwyższenia udziału estrów rzepakowych w oleju napędowym, co zwiększy naszą niezależność energetyczną w obszarze paliw ciekłych.

 Źródło: www.agropolska.pl