Studia podyplomowe „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych” w IERiGŻ-PIB

 

 

Studia podyplomowe „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych” w IERiGŻ PIB

Patronat honorowy

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pana Roberta Telusa

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ IERIGŻ PIB PN.
„ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH”

październik 2023 – czerwiec 2024

Tryb ONLINE

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ PIB) prowadzi obecnie nabór na czwartą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze, pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą obejmującą m.in. zagadnienia produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, doradztwa rolniczego, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą w trybie online, od października 2023r. do czerwca 2024r. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Opis studiów - informacje podstawowe. Opis_studiów_2023_2024

Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

 

Serdecznie zapraszam

dr inż. Sylwia Łaba, Dyrektor IERiGŻ PIB

 

Osoby do kontaktu:

Dr Marek Zieliński /22/505 44 55; zielinski@ierigz.waw.pl

Dr Wioletta Wrzaszcz /22/505 47 81; wrzaszcz@ierigz.waw.pl