Studia podyplomowe „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych” w IERiGŻ-PIB

Patronat honorowy

Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Pana Henryka Kowalczyka

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

pn. ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH

DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

październik 2022 – czerwiec 2023;

tryb ONLINE

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) prowadzi obecnie nabór na trzecią edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych, pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”.  

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze - pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą obejmującą m.in. zagadnienia produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, doradztwa rolniczego, organizacji rynków rolnych, finansów, podatków i ubezpieczeń w rolnictwie, podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego, a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

Studia prowadzone będą w trybie online, od października 2022r. do czerwca 2023r. Przewidywane jest 15 dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Opis studiów - informacje podstawowe.

Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie www.ierigz.waw.pl.

 

Serdecznie zapraszam  

dr inż. Sylwia Łaba, Dyrektor IERiGŻ-PIB

Osoby do kontaktu:
Dr Marek Zieliński /22/505 44 55; zielinski@ierigz.waw.pl
Dr Wioletta Wrzaszcz /22/505 47 81; wrzaszcz@ierigz.waw.pl