Ceny żywności w Unii Europejskiej tematem na forum instytucji wspólnotowych


W sklepie za te same warzywa i owoce możemy zapłacić nawet pięciokrotnie więcej, niż gdybyśmy kupowali je bezpośrednio od rolnika. Najuboższe rodziny większą część domowego budżetu przeznaczają na jedzenie. Dlatego praktyki cenowe uderzają przede wszystkim w najsłabszych.  

Myli się ten, kto sądzi, iż wysokie ceny żywności oznaczają zwiększone zyski rolników. Pięćdziesiąt lat temu do kieszeni rolników trafiała blisko połowa pieniędzy, które za jedzenie płacili klienci detaliczni - dzisiaj do francuskiego rolnika wraca 18% tej sumy, a farmer brytyjski dostaje zaledwie osiem procent ceny detalicznej. Największa przepaść miedzy cenami producentów a cenami w sklepach występuje w krajach członkowskich o najwyższej koncentracji rynku. W ekonomii odsetek ten ustala się porównując względną wielkość przedsiębiorstw z wielkością całego sektora. W Unii Europejskiej koncentracja rynku detalicznego żywności wzrosła lawinowo w ciągu ostatnich piętnastu lat. W 1993 roku wynosiła 21,7 procent - obecnie przekracza siedemdziesiąt procent.  
 
Politycy i aktywiści walczący z dominacją supermarketów tłumaczą, iż detaliczni giganci nadużywają swojej pozycji na rynku skupu, zmuszając swoich dostawców do sprzedawania po zaniżonych cenach. W ten sposób destabilizują rolnictwo w UE i w krajach trzecich. Komisja Europejska zaniepokojona rozwojem sytuacji wydała komunikat w sprawie cen żywności w Europie. W odpowiedzi Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła 17 lutego 2009 roku sprawozdanie z własnej inicjatywy autorstwa greckiej Socjalistki, Kateriny Batzeli, w którym znalazło się wezwanie do przeciwdziałania "agresywnej polityce cenowej" wielkich detalistów.

Posłowie sprzeciwiają się praktykom handlowym, takim jak sprzedaż towarów poniżej kosztów i nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Wzywają również Komisję Europejską do wszczęcia dochodzenia w sprawie mnożących się przypadków spekulacji na rynku żywności. Należy zwiększyć przejrzystość, poprawić regulację rynku i uruchomić skuteczniejszy system monitorowania kosztów i cen. Unia Europejska mogłaby poprawić sytuację na rynku żywności umożliwiając bardziej bezpośredni dostęp i kontakt między producentami rolnymi a konsumentami. Zaowocowałoby to spadkiem cen i poprawiło wybór produktów, uważają posłowie.

źródło: www.europarl.europa.eu