Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przygotowaniu „Programu odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa”.

Od grudnia 2015 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel na forum UE wnioskował o dodatkowe środki z budżetu unijnego na poprawę sytuacji na rynkach rolnych.

Republika Czeska jest od wielu lat jednym z najważniejszych partnerów Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zajmuje trzecią pozycję wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty.

ZZCNMR realizuje zadanie “Ziarna zbóż - naturalnie, że zdrowo!”

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych mających ukształtować właściwe postawy i nawyki żywieniowe wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

Pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, to temat spotkania z wojewodami, które odbyło się w dniu 6 lipca 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Właściciel gruntu oraz bank mają wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego - zakłada projekt noweli ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który we wtorek pozytywnie zarekomendowała sejmowa komisja rolnictwa.

W Ministerstwie opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Reagując na wyniki referendum, w którym Zjednoczone Królestwo opowiedziało się za odejściem z UE, Copa i Cogeca powiedziały, że jest to smutny dzień dla unijnych i brytyjskich rolników.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przewodniczył obradom Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbywało się 24 czerwca br.

Strony