Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

Międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

ZZCNMR realizuje zadanie “Ziarna zbóż - naturalnie, że zdrowo!”

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych mających ukształtować właściwe postawy i nawyki żywieniowe wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

W dniach 7-9 czerwca br. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy odbyły się Targi China Homelife Show. Celem tej imprezy jest profesjonalny program dla kupujących, skierowany głównie do krajów europejskich regionu centralno-wschodniego.

W dniu 01 czerwca br. w CK Sanacja w Warszawie odbył się Zarząd Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Było to pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu, podkreślające przede wszystkim działalność związkową I połowy roku bieżącego.

W roku 2016 wnioski o przyznanie płatności są składane w terminie od dnia 15 marca 2016 r. do dnia 15 czerwca 2016 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 lipca 2016 r., ale złożenie wniosku po dniu 15 czerwca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W dniach 24-25 maja br. odbyło się posiedzenie Prezydium CEJA w Brukseli.

Rada Ministrów podjęła dziś uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. 

Strony