26 listopada 2016 roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje Europejskie Forum Młodych Rolników, które odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia młodym rolnikom na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, które obowiązują w PROW 2014 - 2020, premie w wysokości 100 tys. zł wypłacane są w dwóch ratach.

Według FAO, dobre wyniki zbiorów zbóż w skali globalnej w połączeniu z obfitymi zapasami, oznaczają komfortowy bilans zbóż w sezonie 2016/17.

Rada ministrów przyjęła we wtorek projekt zmieniający ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet płatności bezpośrednich.

14 października 2016 r. o godz. 10:00 przedstawiciele ZZCNMR wzięli udział w seminarium pt. "Porozumienie handlowe UE – USA (TTIP) – kwestie rolne", które odbyło się w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

10 października br. Concordia otworzyła jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych, obejmujący uprawy zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) oraz rzepaku ozimego. Tylko podczas pierwszego dnia sprzedaży poznański ubezpieczyciel zarejestrował aż 15 tys. zapytań ofertowych.

Na posiedzeniu Kierownictwa resortu w dniu 11.10.2016 r. omawiane były m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego oraz stan przygotowań do wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich, które rozpoczną się 17 października br.

W dniu 07 października br. przedstawiciele ZZCNMR brali udział w Grupie Roboczej CEJA w Brukseli.

Strony