Wzrost zbiorów spodziewany jest u większości światowych eksporterów, z wyjątkiem Unii Europejskiej.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jak co roku organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu w dniu 17.01.2017 r. został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Odpowiadając na pismo Zarządu KRIR w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika, resort rolnictwa w dniu 10 stycznia 2017 r. podziękował za zwrócenie uwagi na tą problematykę oraz poinformował, że zostanie ona wzięta pod uwagę w toku podejmowanych prac legislacyjnych.

KRUS informuje, że od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników objętych ubezpieczeniem powszechnym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo z tytułu powołania do rady nadzorczej.

Właściciel gospodarstwa rolnego może więcej dorobić nie obawiając się utraty ubezpieczenia społecznego rolników. Ustawa z dnia 21 października 2016 roku weszła już w życie.

Ostatnie dni przyniosły w całej Polsce silne mrozy i opady śniegu. Nie wszędzie jednak mróz przyszedł po opadach śniegu. Co to znaczy dla zbóż ozimych i rzepaku?

Susze, ulewy, gradobicia, przymrozki – między innymi na te zjawiska przyrodnicze są narażone gospodarstwa rolne. Mimo tego jedynie ok. 33% ich właścicieli decyduje się na ubezpieczanie upraw. Dlaczego tak się dzieje i jakie inne produkty mogą pomóc rolnikom w zwiększeniu bezpieczeństwa ich działalności.

Strony