Już po raz kolejny Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych, w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

O tym, jak niezbędny dla właściwości gleby i rozwoju roślin uprawnych jest uregulowany odczyn gleby, wiedzą już wszyscy. Wapnowania wymaga znaczna część użytków rolnych w Polsce, zdarzają się jednak sytuacje, gdy dochodzi do tzw. przewapnowania.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych w Gdańsku - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała za pośrednictwem Twittera, że w lipcu powstało już 747 pożarów nieużytków oraz upraw rolnych.

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizm skupu zboża od rolników, by mogli dostarczyć 30 proc. ziarna, a 70 proc. przechować u siebie i dostarczyć później. Gospodarz, który to uczyni otrzyma wynagrodzenie.

To już kolejna odsłona informacji z pierwszej ręki, dotyczących importu płodów rolnych z pogrążonej w wojnie Ukrainie. Jak wygląda sytuacja tuż przed tymi właściwymi żniwami?

14 organizacji apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową. Obawiamy się, że ograniczenie wykorzystania surowców rolnych do produkcji biopaliw spowoduje kryzys na rynku rzepaku. Jego ceny spadają - alarmuje Adam Stępień, dyrektor Krajowej Izby Biopaliw.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zapewnieniem warunków organizacyjnych, aby polscy gospodarze mogli po żniwach sprzedać zboże - powiedział Henryk Kowalczyk, szef resortu.

Rolniku, jeżeli w twoim przeświadczeniu straty w uprawach są większe niż wskazują na to państwowe raporty, warto podzielić się tą informacją przez wypełnienie krótkiej ankiety.

Strony