Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie. Rozpoczęliśmy już proces zdejmowania swiń z rynku w obszarze zagrożonym.

To ważna informacja dla rolników i przedsiębiorców, którzy mają zamiar ubiegać się o wsparcie w ramach PROW 2014 - 2020.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Polski rząd zgodził się w Bratysławie na tymczasowe wprowadzenie umowy CETA jeszcze przed jej ratyfikacją przez parlamenty krajowe - poinformowała Akcja Demokracja.

23 września br. przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych  przez Komisję Europejską- Dyrekcję Generalną ds. Środowiska

W środę minął termin składania wniosków przez producentów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale tego roku – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 września 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W środę 14 września Bayer i Monsanto poinformowały o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie fuzji, w ramach którego Bayer dokona przejęcia Monsanto, płacąc 128 USD za akcję w transakcji gotówkowej.

Strony