Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa!

„Chrup owoce, jedz warzywa – to na zdrowie świetnie wpływa”  na letnim wypoczynku 2019

            W sezonie letnim, kiedy dzieci i młodzież przebywały na lokalnym i krajowym wypoczynku, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników realizował zadnie edukacyjne pod nazwą „Chrup owoce, jedz warzywa – to na zdrowie świetnie wpływa”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań promocyjno-edukacyjnych mających ukształtować należyte postawy i nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży, oraz pokazać odbiorcom zadania, jak ważną rolę w żywieniu człowieka pełnią warzywa i owoce, które są źródłem nie tylko energii, wielu witamin i wartości odżywczych, ale także niepowtarzalnych walorów smakowych. Działania były skierowane do dzieci przebywających na koloniach letnich organizowanych przez Związek, jak również na półkoloniach, oraz do osób biorących udział w piknikach rodzinnych. Podczas zadania został przypomniany i wzmocniony pozytywny wizerunek polskich owoców i warzyw wśród dzieci. Co więcej świadomość konsumencka została poszerzona, a uczestnicy zachęceni do spożywania i zakupu polskich owoców i warzyw. Głównym z zadań projektu było uświadomienie młodzieży jak ważne jest uzupełnianie codziennej diety o owoce i warzywa, a także wskazanie ich niezmiennie ważnego miejsca w piramidzie żywienia i ten cel został osiągnięty.

Najmłodsi uczestnicy zostali zapoznani z nowymi pomysłami na zastosowanie warzyw w codziennej diecie, a także z ideą spożywania polskich owoców jako stałych pozycji w diecie każdego z nas. Związek wierzy, iż realizacja zdania wzmocniła wizerunek polskich, dobrych i zdrowych owoców i warzyw, zachęciła do zdrowego i zrównoważonego stylu życia, oraz wzbogaciła wiedzę dzieci na temat jarzyn. Celem zadania było również zwrócenie uwagi nie tylko na świeże owoce i warzywa spożywane w sezonie letnim, ale także wskazanie, że warto spożywać owoce i warzywa w sezonie zimowym w formie przetworzonej.

Ponadto dzieci zostały zachęcone, poprzez udział w grach i zabawach przygotowanych przez animatorów, do podejmowania aktywności fizycznej i różnych form czynnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zadania brali udział w licznych quizach, zagadkach logicznych, oraz testach sprawności fizycznej i wiedzy. Dzieci spędziły wolny czas w aktywny sposób integrując sie z rówieśnikami i poszerzając swoją wiedzę. Czy można prosić o lepsze zorganizowanie czasu podczas wakacji? Na zakończenie każdego ze spotkań zorganizowana została degustacja owoców i warzyw, a także ich przetworów co znacznie podniosło atrakcyjność warsztatów i zademonstrowało praktyczne metody wykorzystania ich w przygotowywaniu codziennych posiłków. Ponieważ okres letni jest obfity w liczne owoce i warzywa jest to idealna pora by skosztować bogactwa polskiej ziemi. Dzięki temu uczestnicy poznali na własnej skórze, że dieta bogata w owoce i warzywa nie musi być monotonna i nudna. Dodatkowo każdy z uczestników zadania otrzymał gadżety informacyjno-promocyjne oraz publikacje, do której zawsze będzie mógł wrócić w celu pogłębiania wiedzy bądź przypomnienia sobie informacji przedstawionych podczas pikniku.

Zadanie sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Krótka fotorelacja:

Zapraszamy też do naszej galerii, gdzie można już oglądać zdjęcia z poszczególnych pikników promocyjnych:

Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa 2019 - piknik I

Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa 2019 - piknik II

Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa 2019 - piknik III

Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa 2019 - piknik IV

Chrup owoce, jedz warzywa, to na zdrowie świetnie wpływa 2019 - piknik V

 

Zapowiedź Pikników:

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego, kiedy dzieci i młodzież z rodzin rolniczych przebywają na lokalnym i krajowym wypoczynku, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników realizuje zadanie edukacyjne pod nazwą „Chrup owoce, jedz warzywa – to na zdrowie świetnie wpływa”.

Zadanie ma na celu przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych mających ukształtować należyte postawy i nawyki żywieniowe wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Dzięki zamierzonym działaniom Związek chce pokazać odbiorcom zadania, jak ważną rolę w żywieniu człowieka pełnią warzywa i owoce, które są źródłem nie tylko energii, wielu witamin i wartości odżywczych, ale także niepowtarzalnych walorów smakowych. Zamierzamy przypomnieć i wzmocnić pozytywny wizerunek polskich owoców i warzyw wśród dzieci, a także poszerzyć świadomość konsumencką i zachęcić do spożywania i zakupu polskich owoców i warzyw, które pochodzą z rodzimych gospodarstw. Głównym z zadań projektu jest uświadomienie młodzieży jak ważne jest uzupełnianie codziennej diety o owoce i warzywa, a także wskazanie ich niezmiennie ważnego miejsca w piramidzie żywienia.

Realizacja zadania ma na celu edukację najmłodszych, co w konsekwencji działań wpłynie na bardziej świadomych konsumentów warzyw i owoców, a także ich przetworów.

Chcemy rozpropagować wśród najmłodszych nowe pomysły na zastosowanie warzyw w codziennej diecie, a także wprowadzić ideę spożywania polskich owoców jako stałych pozycji w diecie każdego z nas. Realizacja zdania wzmocni wizerunek polskich, dobrych i zdrowych owoców i warzyw, zachęci do zdrowego i zrównażonego stylu życia, wzbogaci wiedzę dzieci na temat jarzyn.  Projekt ma na celu zwrócenie uwagi nie tylko na świeże owoce i warzywa spożywane w sezonie letnim, ale także wskazanie, że warto spożywać owoce i warzywa w sezonie zimowym w formie przetworzonej.

Ponadto podczas organizowanych przez nas spotkań tematycznych będziemy chcieli zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania aktywności fizycznej i promocji różnych form czynnego spędzania wolnego czasu (m.in. poprzez udział w grach i zabawach przygotowanych przez animatorów).  Na zakończenie każdego ze spotkań przewidywana jest degustację owoców i warzyw, a także ich przetworów co znacznie podniesie atrakcyjność warsztatów i zademonstruje praktyczne metody wykorzystania ich w przygotowywaniu codziennych posiłków. Każdy z uczestników zadania otrzyma gadżety informacyjno-promocyjne oraz publikacje, do której zawsze będzie mógł wrócić w celu pogłębiania wiedzy.

Program sfinansowany jest ze środków Funduszu Promocji Warzyw i Owoców Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - KOWR.