Drugi przypadek ASF w Lubuskiem. Trwa grodzenie terenu

Drugi przypadek ASF w woj. lubuskim został potwierdzony na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach,

Wirus został wykryty w zwłokach padłego dzika znalezionego w obrębie strefy skażonej wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego.

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że obszar skażony o obwodzie długości około 36 km jest od 15 listopada 2019 r. całkowicie grodzony. Działania związane z grodzeniem wspomnianego obszaru mają się zakończyć dzisiaj tj. 18 listopada.

"Trwają intensywne przeszukiwania obszaru skażonego oraz obszarów z nim sąsiadujących aby dokonać analizy sytuacji epizootycznej oraz zaplanować lokalizację budowy drugiego zewnętrznego ogrodzenia" czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Główny lekarz weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Źródło: https://www.agropolska.pl