Europejskie Forum Młodych Rolników

26 listopada 2016 roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje Europejskie Forum Młodych Rolników, które odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Przedsięwzięcie to wynika z dużego zainteresowania ze strony młodych rolników zmianami zachodzącymi w rolnictwie i związanymi z nimi przepisami prawa. Dlatego omówiona zostanie tematyka dotyczącą reformy rynku ziemi w Polsce na tle Europy, a także wyzwania stojące przed młodymi rolnikami, biorąc pod uwagę korzystanie z takich środków unijnych, jak modernizacja gospodarstw rolnych oraz program młody rolnik. Będzie to również doskonała okazja do wymiany poglądów na temat rolnictwa zrównoważonego.

Poprzez organizację paneli dyskusyjnych prowadzonych przez ekspertów z resortu rolnictwa Związek pragnie przekazać niezbędną ekspercką wiedzę oraz umożliwić młodym producentom rolnym bezpośrednią platformę dialogu z przedstawicielami instytucji rolniczych i okołorolniczych.

W wydarzeniu wezmą udział przede wszystkim młodzi rolnicy oraz członkowie organizacji rolniczych z Polski i Europy, a także przedstawiciele z różnych sektorów branży i instytucji rolniczych. 

W programie znajduje się między innymi zwiedzanie targów, panele dyskusyjne i integracja uczestników.

Członkowie ZZCNMR wyrażają przekonanie, iż organizując tego typu przedsięwzięcie robią kolejny krok w pozytywnym kierunku rozwoju rolnictwa. Będzie to ważne wydarzenie dla polskiego i europejskiego sektora rolnego. 

 

Patronat honorowy:   

Patronat medialny:

Sponsorzy: