Ile na rolnictwo w 2020 roku?

Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu, skonsolidowana kwota wydatków na politykę rolną i rybacką w 2020 roku to 18,93 mld zł.

Więcej: Jaki budżet na rolnictwo w 2020 roku?

Wszystkich poprawek jest ok. 500, więc głosowania zaplanowano dziś na cały dzień.

Sugerowanych do przyjęcia, związanych z rolnictwem, dotyczy kilka z nich. Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę  zmniejszającą wydatki w części 33: Rozwój wsi o kwotę 15 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń w ośrodkach doradztwa rolniczego. Kolejna poprawka dotyczy województw – to przesunięcie w obrębie łącznej części rolnej na graniczne inspektoraty weterynarii w województwie lubelskim. Wewnątrz budżetu rolnictwa proponowana jest zmiana w załączniku, dotycząca dotacji dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Podczas debaty nad budżetem 12 lutego kilku posłów mówiło o potrzebie zwiększenia środków na walkę z suszą, inwestycje w gospodarkę wodną.

- Jeśli mówię o rolnictwie, to za małe są także nakłady na weterynarię, co decyduje o jakości, o ASF-ie - mówił poseł Czesław Siekierski. - Za małe są nakłady na doradztwo, na naukę. A więc brak tych elementów rozwojowych, czyli transferu know-how, tego transferu związanego z innowacją, z tym nowoczesnym rozwojem gospodarki kraju.

Natomiast poseł Robert Telus zapewniał:

- Chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, która jak myślę, uspokoi i zadowoli rolników: budżet państwa w przypadku tej dziedziny, rolnictwa, po raz pierwszy przekroczy 50 mld zł. (…) Ten budżet w sumie, gdy dodamy do tego suszowe i wpływy z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przekroczy, tak jak powiedziałem, 50 mld. Procentowo będzie to wzrost o ponad 5,5%.

Poseł tak wyliczał najważniejsze obszary dofinansowania w tym roku:

- Co będziemy dofinansowywać przede wszystkim? Drodzy państwo, co jest najważniejsze? Najważniejsza jest edukacja, bo jeżeli chcemy, żeby polskie rolnictwo się rozwijało, to musimy zainwestować w edukację, musimy zainwestować w młodzież, musimy zainwestować w to, co jest przyszłością polskiego rolnictwa: w naukę i młodzież. Dlatego ministerstwo obejmuje swoim patronatem kolejne szkoły i ma na to pieniądze.

Ale to nie wszystko, co może liczyć na zainteresowanie rządu, jeśli chodzi o rolnictwo.

- Następną kwestią jest doradztwo – wyliczał poseł. - Bardzo duże środki przeznaczamy na doradztwo rolnicze. Tutaj chcę zakomunikować wszystkim pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego, poinformować ich, że dzisiaj wpłynęła poprawka, która dotyczy ośrodków doradztwa rolniczego. O kolejne 15 mln zł będzie zwiększone finansowanie doradztwa rolniczego, bo wiemy, jak ważne jest to, aby nauka, którą wypracujemy w naszych ośrodkach naukowych, poszła pod strzechy, poszła właśnie do polskiego rolnika. Dlatego bardzo mocno finansujemy ośrodki doradztwa rolniczego.

Poza tym rząd stawia na skrócenie łańcucha żywnościowego, ważna jest więc kontrola jakości.

- I nie chodzi tu o kontrolę naszego polskiego rolnictwa, ale przede wszystkim, drodzy państwo, chodzi o to, żeby kontrolować tych oszustów, bo też tacy są, tych, którzy chcą oszukać konsumenta, i żeby kontrolować produkty, które przychodzą do nas z zagranicy – naświetlał problem poseł. - Bo przecież wiemy, drodzy państwo, że niejednokrotnie te produkty, które są w różnych supermarketach, są wątpliwej jakości. Dlatego połączyliśmy, drodzy państwo, inspekcje i w tej chwili inspekcja jakości handlowej będzie mogła kontrolować produkty od pola do stołu, żeby była pewność, bo to jest dla dobra naszego konsumenta, to jest dla dobra Polski, to jest dla dobra Polaków.

Poseł zapewnił, że są jeszcze „inne rzeczy” spoza budżetu rolnego, które będą finansowane na wsi – wymienił linie autobusowe, posterunki policji, 500+, wapnowanie, utylizację odpadów, dodatkowe pieniądze - 40 mln - trafią na ochotnicze straże pożarne i po tyle samo dla kół gospodyń wiejskich i na spółki wodne, a na ASF w tym roku zamierzamy wydać ponad 200 mln zł - podkreślał.

Do uwag posłów nie odniósł się żaden przedstawiciel resortu rolnictwa.

- Odnośnie do rolników na pewno ministerstwo rolnictwa więcej przedstawi na piśmie – stwierdziła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Przypominam o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, o szerokim programie nawadniania i dotacjach w wysokości 100 tys. dla rolników, są to m.in. budowy małych zbiorników i studni. Ze strony Wód Polskich jest uproszczona procedura, takie zbiorniki i inwestycje mogą być realizowane wyłącznie po uproszczonym zgłoszeniu. Odsyłam też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by tam spojrzeć na pozycje związane z gospodarką wodną i ściekową.

Uchwalony dziś w Sejmie budżet trafi do Senatu, który ma 20 dni od otrzymania ustawy budżetowej na podjęcie uchwały w tej sprawie. Jeśli Senat zaproponuje poprawki, uznaje się je za przyjęte, jeżeli Sejm nie odrzuci ich bezwzględną większością głosów. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano 25 i 26 marca 2020 r.

Źródło: www.farmer.pl