Mleko w szkole: nowy program promuje spożycie i zdrowsze zachowania konsumentów

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel oświadczyła: „program dopłat do spożycia mleka w szkołach ma zarówno żywieniowy jak i edukacyjny charakter; przyczynia się do zwalczania otyłości i zapewnienia niezbędnych składników dla rozwoju i zdrowia dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki prostszym zasadom i atrakcyjniejszym produktom w programie weźmie udział więcej szkół, w tym również średnich”.

 

Dotacje wspólnotowe obejmą teraz szerszą gamę przetworów mlecznych począwszy od zwykłego mleka spożywczego po sery, włączając również niektóre pełnotłuste lub owocowe sfermentowane napoje mleczne jak jogurt, maślanka, kefir itp. Państwa członkowskie mają możliwość wyboru produktów, które chcą dostarczać i mogą na przykład położyć szczególny nacisk na przetwory mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu.

 

Ponadto oprócz żłobków i przedszkoli również szkoły średnie będą mogły uczestniczyć w programie, dzięki czemu skorzysta z niego więcej dzieci.

 

Obecna, zreformowana wersja programu, wychodzi naprzeciw licznym postulatom państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego. Propozycja Komisji dotycząca ustanowienia unijnego programu bezpłatnego dostarczania uczniom owoców i warzyw, zaprezentowana 8 lipca br i nowy program „mleko dla szkół”, który wejdzie w życie już od sierpnia br., świadczą o zwiększonym zainteresowaniu Komisji zdrowszą dietą i nawykami żywieniowymi dzieci.

 

Unia Europejska od ponad 30 lat na różne sposoby wspiera dystrybucję mleka. W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach 22 państw członkowskich rozprowadzono odpowiednik 305 000 ton mleka, dofinansowanych z budżetu Wspólnoty kwotą ponad 50 mln EUR.

 

Oczekuje się, że w nowym programie weźmie udział jeszcze więcej szkół, co umożliwi dzieciom i zachęci je do zastępowania niezdrowej żywności i napojów pożywnymi i zdrowymi przetworami mlecznymi.

Źródło: komunikaty prasowe Unii Europejskiej