Od listopada nowe przepisy dla hodowców świń: co się zmienia?

Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej „POLPIG” przypomina, że do 31 października 2021 r. trzeba spełnić nowe wymagania bioasekuracji w gospodarstwach, które chcą przemieszczać świnie poza strefy ASF, w których zostały wyprodukowane i zatrudniają minimum jedną osobę z zewnątrz.

Ogrodzenia konieczne!

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek zbudowania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi nie otwieranymi z zewnątrz drzwiami może stanowić częściowe ogrodzenie.

- Albo mam ogrodzone całe gospodarstwo z domem. Jeżeli nie ma tego ogrodzenia i nie chce wydawać pieniędzy na nie to minimalnie trzeba ogrodzić budynki gospodarskie i tam gdzie przechowywana jest pasza i ściółka. Ale jak jest ogrodzona całość gospodarstwa to wystarczy. Nie trzeba robić 10 płotów - mówił Krzysztof Jażdżewski zastępca Głównego Lekarza Weterynarii w podcaście „Na falach Zoetis”.

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Z kolei Plan Bezpieczeństwa Biologicznego (PBB) jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien być przygotowany w taki sposób, aby był on czytelny zarówno dla pracowników i osób związanych z obsługą fermy, jak również dla osób postronnych.

- To jest nic innego jak przełożenie wymagań, które są od dawna znane w rozporządzeniu MRiRW w sprawie środków, które muszą być wdrażane na obszarach ASF. Krótko mówiąc są tam wypisane wymagania bioasekuracji: świnie muszą być trzymane w izolacji od dzików, ma być zmiana obuwia i zmiana ubrania roboczego, mają być maty itd. To wszystko teraz musi być przeniesione na papier – kontynuował K. Jażdżewski zastępca GLW.  

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego uwzględniający profil gospodarstwa, powinien zostać zatwierdzony przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Główny Inspektorat Weterynarii już we wrześniu zapewniał, że pomoże mniejszym gospodarstwom w wypełnieniu PBB. Rolnik będzie musiał tylko się pod nim podpisać.

Żródło: www.topagrar.pl,  foto: https://polskie-pastuchy.pl