Ostatnia działalność szkoleniowa ZZ CNMR na Dolnym Śląsku

 
Tematem przewodnim zaś szkolenia była „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”, w ramach którego odbyło się jednocześnie „Szkolenie chemizacyjne” (Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza). Niniejszy kurs zakończył egzamin państwowy, po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymali stosowny certyfikat, uprawniający na okres pięciu lat do wykonywania oprysków i zakupu środków ochrony roślin.

W szkoleniu wzięło udział wielu rolników, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu poruszanymi zagadnieniami. Po omówieniu poszczególnych tematów, rolnicy mieli możliwość zadawania pytań, z czego skwapliwie skorzystali. Istotnym elementem szkolenia była możliwość nawiązania kontaktów miedzy rolnikami, a także wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem rolniczych gospodarstw rodzinnych.