Pomoc finansowa na zmianę profilu gospodarstwa w związku z restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego

 

W ramach powyższego Programu będzie można uzyskać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraka cukrowego, a także na inwestycje ukierunkowane na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.Program przeznaczony jest dla plantatorów, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji.
 
 

                                                             

Warunki przyznania i wypłaty pomocy w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl w późniejszym terminie.

 

 Krajowy Program Restrukturyzacji