Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ CNMR

Członkowie Zarządu zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia szerokich udogodnień dotyczących nabywania ziemi dla młodych rolników. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na kwestie związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

Ponadto, podczas posiedzenia Zarząd Związku rozmawiał również nad bieżącymi sprawami związanymi z współpracą międzynarodową Związku w strukturach Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA).