Rząd dopłaci do fotowoltaiki. Premier przedstawił program "Mój prąd"

Warunkiem uprawniającym do wypłaty środków jest umowa z operatorem energetycznym, która potwierdzi instalacje specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej - informuje portal swiatoze.pl

Środki będą wypłacane i obsługiwane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych.

Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych i powinien pokryć zapotrzebowanie dla 200 tys. prosumentów.

Ministerstwo Energii zamierza przyspieszyć inwestycje w OZE, w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii o 15 proc. w końcowym zużyciu brutto, do końca 2020 r.  

Według najnowszej nowelizacji ustawy o OZE, prosument jest definiowany również jako mały i średni przedsiębiorca, dla którego wytwarzanie energii nie jest przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej.

Zmiany zachodzące w sektorze odnawialnych źródeł energii mają pozytywny wpływ na rozwój firm z branży fotowoltaicznej.

 

Źródło: https://www.agropolska.pl/zielona-energia/prawo/rzad-doplaci-do-fotowolt...