Spotkanie w resorcie rolnictwa w sprawie rynku środków ochrony roślin

Przedstawiciele organizacji rolniczych zwrócili uwagę na zbyt mały asortyment dostępnych środków ochrony roślin, który wynika z długotrwałej procedury rejestracji nowych środków . W związku z tym powinna być prowadzona analiza skutków wycofywania środków oraz kontrola jakości środków ochrony roślin napływających do Polski z zagranicy. Przedstawiciele organizacji rolniczych podnieśli także kwestię wysokich cen, które rolnicy zmuszeni są płacić za środki ochrony roślin oraz zaapelowali do Ministra o przyspieszenie procesu ich rejestracji i wydłużenie terminów rejestracji. Omówino ponadto czynniki wpływające na ceny dostępnych na rynku preparatów, wskazując, że jednym z nich jest bardzo długi i kosztowny administacyjny tryb rejestracji,wymagający przedstawiania szczegółowych badań. Podkreślili także, że wycofanie określonych substacji aktywnych zawartych w środku powoduje jego wyeliminowanie z rynku. Producenci i dystrybutorzy również zwrócili się do Ministra z prośbą, by wnioski o rejestrację środków ochrony roślin były rozpatrywane krócej oraz o dokonanie zmian w przepisach związanych z obrotem tymi środkami. Minister Sawicki ustosunkowując się do zgłaszanych przez uczestników postulatów poinformował, że zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie rejestracji środków ochrony roślin.

opracowano na podst. informacji Biura Prasowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi