Ukraina może stracić miliardy dolarów z eksportu zboża

Z powodu blokady portów przez siły rosyjskie, które uniemożliwiają sprzedaż milionów ton pszenicy i kukurydzy Ukraina może stracić 6 miliardów dolarów wpływów z eksportu zboża - przekazał Reuters.

Nasz wschodni sąsiad to główny producent zbóż i nasion oleistych, a 98 proc. tych produktów rolnych jest wysyłana drogą morską. Z danych Międzynarodowej Rady Zbożowej(International Grains Council - ISG) wynika, że w sezonie 2020/21 Ukraina była czwartym największym eksporterem zbóż na świecie, a Rosja zajmowała trzecie miejsce.

wojna w Ukrainie, Vladyslava Magaletska, KRIR, Wiktor Szmulewicz

Ukraińskie pola pod ostrzałem, magazyny pestycydów zaminowane

O tym, jak trudna jest sytuacja ukraińskich rolników po rosyjskiej napaści, opowiadała Vladyslava Magaletska, była wiceminister rolnictwa Ukrainy, podczas spotkania z Wiktorem Szmulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gospodarze...

Łączny udział tych dwóch krajów w światowym wywozie wynosił 22 proc.

Od początku wojny wysyłki zostały "praktycznie wstrzymane". Ukraińscy urzędnicy morscy przekazali Reutersowi, że w wyniku walk, około stu statków pod obcą banderą utknęło w portach. - Mamy do czynienia z potencjalną stratą w wysokości 6 miliardów dolarów - powiedział agencji Mykoła Gorbaczow, przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż.

Dodał, że jego kraj miał wyeksportować ok. 20 mld ton pszenicy i kukurydzy z sezonu 2021/21, który kończy się w czerwcu. Cena za tonę wynosiła średnio trzysta dolarów. - Nie ma możliwości, aby Ukraina przetransportowała taką ilość towaru pociągiem, ponieważ przepustowość kolei wynosi około 600 tys. ton miesięcznie, czyli jedną dziesiątą tego, co porty przeładowywały przed wojną - dodał.

Władze w Kijowie prowadzą rozmowy z sąsiadującymi krajami, Mołdawią i Rumunią, w sprawie zwiększenia eksportu zbóż drogą kolejową do jednego z rumuńskich portów w razie długotrwałej blokady portów ukraińskich. Ukraiński rząd szacuje że istnieje możliwość zapewnienia wywozu 5 mln ton ziarna miesięcznie.

- Wiosenne zasiewy mogą być o połowę mniejsze niż w 2021 r. i obejmą ok. 7 mln hektarów wobec 15 mln, które planowano przed rosyjską inwazją - poinformował tymczasem Roman Leszczenko, minister rolnictwa. Według Reutersa przewidywania dotyczą zarówno zbóż, kukurydzy i innych roślin (m.in. buraka cukrowego, słonecznika i soi).

W 2021 r. w Ukrainie zebrano rekordowe 86 mln ton zbóż. Kraj sprzedał produkty rolne o wartości około 27 miliardów dolarów, co stanowiło około połowy jej całkowitych przychodów z eksportu.

Źródło: www.agropolska.pl