Wyraźny spadek ceny bydła pod koniec maja

Bydło rzeźne w dniach 23-29 maja, według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w ciągu tygodnia potaniało średnio o 2,1% do wartości 11,28 zł za kg. Cena ta była o 1,8% niższa niż przed miesiącem oraz o 56,7% wyższa niż przed rokiem. 

 

Cena bydła w kategorii wiekowej 8-12 miesięcy w ciągu tygodnia spadła najbardziej, bo aż o 4,1% do wartości 11,15 zł za kg. Notowania te były jednocześnie o 3% niższe niż przed miesiącem oraz o 61,6% wyższe niż przed rokiem.

 

producenci opasów, wołowiny, mięso wołowe, opas bydła hf, mieszańce, żywienie cieląt mlekiem pełnym,

Opas bydła zaczyna od mleka pełnego

Producent skupuje byczki i jałówki głównie rasy hf. Opasa je do masy około 700 kg, a w początkowym okresie odchowu stosuje mleko pełne.    Andrzej Kubacki z Ciełuchowa w woj. kujawsko-pomorskim w 1997 r. kupił działkę o...

Krajowa cena za byki w kategorii wiekowej 12-24 miesiące spadła o 2,8% do wartości 11,97 zł za kg wagi żywej. Notowania te były o 3,6% niższe niż przed miesiącem oraz o 53,3% wyższe niż przed rokiem. 

 

Byki powyżej 24 miesięcy potaniały o 2,7% do wartości 11,88 zł za kg. Cena ta była o 3,5% niższa niż przed miesiącem oraz o 51,2% wyższa niż przed rokiem. 

 

Producenci za krowy uzyskiwali średnio 9,90 zł za kg. Cena ta była o 1,3% niższa niż przed tygodniem oraz o 0,9% niż przed miesiącem, a także o 69,6% wyższa niż przed rokiem. 

 

Jałówki powyżej 12 miesięcy kosztowały 11,49 zł za kg wagi żywej. Były one o 1,1% tańsze niż przed tygodniem o 0,5% niż przed miesiącem oraz o 57,2% droższe niż przed rokiem. 

 

W ostatnim tygodniu maja w Unii Europejskiej średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 493,93 euro za 100 kg, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 2263,73 zł. Cena ta była o 0,5% niższa niż przed tygodniem oraz o 0,4% miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku bydło rzeźne podrożało o 31%. 

 

Wołowina tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej była jedną z najwyższych wśród krajów unijnych i wynosiła 524,97 euro za 100 kg, co daje około 2406 zł. 

 

Wołowina we Francji w porównaniu do polskiej była o 16,73 euro za 100 kg tańsza, we Włoszech o 21,97 euro za 100 kg, a w Niderlandach o 32,95 euro za 100 kg. Z kolei wyższe ceny uzyskiwali producenci z Irlandii, gdzie płacono o 17,15 euro więcej.

 

Pod koniec maja kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano średnio po 21,41 zł za kg. Cena ta była o 4,5% niższa niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem, a także o 54% wyższa niż przed rokiem. 

Źródło:www.agropolska.pl