Zatrzymać wodę wiosenną uprawą roli

Wiosenna uprawa roli ma za zadanie przerwanie parowania wody podsiąkającej przestworami kapilarnymi z głębszych warstw gleby, przyspieszenie ogrzania się roli, zniszczenie chwastów oraz przygotowanie odpowiedniej warstwy roli do siewu. Orka przedzimowa miała na celu pozostawić skibę wysztorcowaną, w celu zatrzymania na polu śniegu, a przez to zmagazynować jak najwięcej wody. Wiosenna uprawa ma pomóc zachować wodę w glebie.

 

słonecznik pastewny, facelia, PZPRZ, Stanisław Kacperczyk, ochrona pszczół

Słonecznik i facelia z dopłatami? Chodzi o białko i pszczoły

Zasilenie bilansu krajowego białka i zwiększenie upraw roślin miododajnych - to m.in. argumenty Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych przemawiające za objęciem upraw słonecznika i facelii dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia...

 

Uprawę roli wiosną, powinniśmy rozpocząć jak najwcześniej, gdy tylko możliwy jest wjazd w pole. W pierwszej kolejności powinniśmy pokruszyć górną warstwę roli. Pokruszenie skorupy glebowej przerywa podsiąk wody kapilarami, co zmniejsza parowanie wody z gleby. Wskutek zmniejszenia parowania podnosi się temperatura gleby, która sprzyja kiełkowaniu nasion chwastów. W kolejnym kroku powinniśmy wyrównać rolę, ma to na celu zmniejszenie powierzchni parowania wody z gleby. Z niewyrównanej powierzchni parowanie wody jest większe. Wiosenna uprawa ma za zadanie także powciskać istniejące bryły w głąb gleby, gdzie dzięki wilgoci będą one w stanie namięknąć i możliwe będzie ich łatwe pokruszenie podczas kolejnych uprawek.

Dawniej, pierwszym wiosennym zabiegiem uprawowym było włókowanie. Spełniało ono zadania wiosennej uprawy roli, jednak dziś wiadomo, że efekt włókowania jest krótkotrwały. Po tym zabiegu bardzo szybko wraca podsiąk kapilarny, dlatego starajmy się rolę po tym zabiegu jak najszybciej zbronować lub doprawić innym agregatem. Dziś odchodzi się od stosowania włóki jako osobnego narzędzia uprawowego, na korzyść agregatów. Przyczynami takiego postępowania są trudność uchwycenia właściwego momentu wjazdu w pole oraz ograniczanie liczby przejazdów. Dla przykładu: wjazd przy zbyt mokrej glebie powoduje zamazywanie się gleby, a dodatkowo niepotrzebne koleiny ciągnika rolniczego. Jednakże, włóka powinna stanowić wyposażenie agregatu uprawowego przedsiewnego i to jako pierwszy element wyrównujący powierzchnię pola.

Aktualnie, gdy uprawki wiosenne wykonujemy za pomocą agregatów, powinniśmy pamiętać o ustawieniu ich na właściwą głębokość roboczą. Parametr ten należy dostosować do wysiewanych roślin. Pod zboża i burak uprawiajmy glebę płycej, natomiast pod kukurydzę i ziemniak głębiej tj. na głębokość siewu lub sadzenia. Ponadto, pamiętajmy o tym, aby uprawki wiosenne wykonać jak najszybciej, na wszystkich polach, niezależnie od planowanego terminu siewu, bo nieuprawiona gleba to straty cennej wody. 

Źródło: www.agropolska.pl