ZZ CNMR na Krajowym Forum Zbożowym

Minister rolnictwa Marek Sawicki stwierdził, że krajowe możliwości interwencyjne na rynku zbóż są bardzo znikome, dlatego tak istotne jest podjęcie ogólnej debaty branżowej, której wnioski wychodziłyby naprzeciw obecnym problemom producentów rolnych. Poinformował uczestników na temat dotychczasowych inicjatyw resortu rolnictwa na forum instytucji europejskich, które dotyczyły m.in. przyspieszenia decyzji Komisji Europejskiej w zakresie skupu interwencyjnego nadwyżek rynkowych zbóż oraz ustanowienia tzw. eksportowego kontyngentu regionalnego dla Europy środkowo-wschodniej. Następnie głos zabrał Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski, który przedstawił najświeższe informacje w zakresie stanu krajowego rynku zbóż. Zgodnie z przekazanymi danymi, tegoroczna produkcja podstawowych gatunków zbóż wyniosła ponad 26 mln ton, co w kontekście wysokich zapasów początkowych (przed rozpoczęciem kampanii żniwnej), wraz z szacunkami dotyczącymi wielkości produkcji kukurydzy na ziarno, stawia rynek w obliczu ok. 33 mln ton zbóż produkcji krajowej.
 
Wśród najistotniejszych idei rozwiązań obecnej sytuacji w sektorze zbóż, jakie zapadły w trakcie debaty, a których realizacja możliwa jest z punktu widzenia resortu rolnictwa, minister Marek Sawicki w swoim podsumowaniu forum wymienił następujące wnioski:
  •    zwiększenie udziału wykorzystania zbóż na cele energetyczne;
  •    przyspieszenie wypłat płatności obszarowych;
  •    poszerzenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz grup producentów zbóż;
  •    udrożnienie programu budowy biogazowni rolniczych;
  •    uruchomienie programu wsparcia produkcji roślin strączkowych;
  •    wsparcie finansowe rozwoju infrastruktury portowe.