Minister Jan Krzysztof Ardanowski oczekuje szybkiej pomocy dla branży rolnej od Komisji Europejskiej. Szefowie resortów rolnictwa państw członkowskich uczestniczyli w telekonferencji związanej z kryzysem wywołanym przez koronawirusa.  

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) zwróciła się do rządu o stworzenie ustawy regulującej wjazd i pobyt pracowników z Ukrainy. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w przyjętej przez sejm ustawie.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez ARiMR, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres - informuje Agencja.

ARiMR poinformowała o stanie wypłat płatności bezpośrednich
i płatności obszarowych z PROW.

 

5 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Udział w spotkaniu wziął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, środowiska naukowego, a także związków i organizacji rolniczych. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć głosu młodych rolników, w imieniu których stanowisko przedstawił Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia 2011 roku. Termin ten został ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Przyszłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach, oprócz województwa wielkopolskiego, gdzie zainteresowanie wsparciem było tak duże, że przyznane środki  zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i 2009 roku.

 
20 marca 2010 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. W Zjeździe tym uczestniczyło 13 województw w liczbie 75 prawnie wybranych Delegatów.

Ustępujące władze uzyskały absolutorium zdecydowanej większości delegatów, a nowy przewodniczący uzyskał poparcie wszystkich delegatów, co daje bardzo mocny mandat zaufania.

 
Pełny skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR przedstawia się następująco:
 
Piotr Kasprzak – Przewodniczący Zarządu Krajowego
Albert Dziura – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Marcin Bieńkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Tomasz Łukomski –Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Karol Bieliński – Sekretarz Zarządu Krajowego
Piotr Niemiec – Członek Prezydium Zarządu Krajowego.

W dniach 19-21 września br. w Louvain la Neuve w Belgii odbył się Europejski Kongres Młodych Rolników, w którym udział wzięli przedstawiciele  wszystkich organizacji skupionych w  CEJA. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Strony