Władze

Do Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych wchodzą: Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich i członkowie Prezydium Zarządu Krajowego (§ 41 Statutu Związku z dnia 25.08.1998r.):

 

Prezydium Zarządu Krajowego Związku

Tomasz Łukomski - Przewodniczący
Albert Dziura - Wiceprzewodniczący
Piotr Kasprzak - Wiceprzewodniczący
Grzegorz Oliwa - Wiceprzewodniczący
Stefan Krajewski - Członek Prezydium
Radosław Nienartowicz - Sekretarz

 

Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich Związku

Radosław Nienartowicz
Stefan Krajewski
Aleksander Kiljańczyk
Albert Dziura
Tomasz Anders
Radosław Zysnarski
Robert Kuźniarz
Tomasz Drabik
Piotr Walkowski

Adam Michaś
Dominika Pulit

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Sławomir Bochnia
Łukasz Byczko
Michał Perzyna
Tomasz Adaszak
 

Krajowy Sąd Koleżeński

Krzysztof Mokrzyczak
Łukasz Ciesielski
Filip Czerwiński