Archiwum

ARiMR przedłuża kolejny nabór wniosków.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.


Czytaj więcej...
Tuczniki w Polsce zaczęły drożeć.

Cena tuczników w Polsce w pierwszym tygodniu lutego wzrosła w ciągu tygodnia o 2%. Była ona jednocześnie o 5% wyższa niż na początku stycznia bieżącego roku.


Czytaj więcej...
Ceny produktów rolnych mogą odbić się w drugiej połowie roku.

W ub.r. spadły ceny produktów rolnych, z powodu zmniejszonego popytu na żywność w wyniku pandemii. W tym roku, ale dopiero w dalszej części, możliwe jest odbicie stawek - prognozują analitycy banku PKO BP.


Czytaj więcej...
Czy Polska zdąży wydać wszystkie środki z PROW?

Tempo rozdysponowywania środków z PROW 2014-2020 jest bardzo powolne. Do wypłaty pozostało jeszcze 25,6 mld zł, a czasu jest coraz mniej. Rolnicy obawiają się, że Polska nie zdąży wydać wszystkich środków finansowych z tego programu i w rezultacie one przepadną. Jednak resort rolnictwa podchodzi do sprawy z optymizmem.


Czytaj więcej...
Młode bydło w cenie, krowy nieco tańsze.

Z początkiem lutego w monitorowanych punktach skupu obserwowana jest stabilizacja cen, a nawet nieznaczne podwyżki w przypadku młodego bydła. Nieco niższe stawki oferowane są zaś na krowy.


Czytaj więcej...
Ceny nawozów znacznie wzrosły. Dlaczego?

Zapytaliśmy o to przedstawiciela jednej z firm produkujących nawozy mineralne. Okazuje się, że ten trend będzie się utrzymywał co najmniej do wiosny.


Czytaj więcej...
Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.


Czytaj więcej...
Sejm dowiedział się dziś o zasadach składania wniosków na rozwój usług rolniczych z PROW.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik w Sejmie zachęcał dziś przedsiębiorców o wnioskowanie na pomoc z PROW na rozwój usług rolniczych..


Czytaj więcej...
Rodzina i zdrowie to priorytety rolników.

Niemal połowa badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener.


Czytaj więcej...
Produkcja win w Polsce dynamicznie rośnie.

330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-2020 wzrosła aż 35 krotnie - poinformował Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.


Czytaj więcej...
1 stycznia 2021 r. zatwierdzono umowę między UE a UK - bez ograniczeń i cła, ale mogą być kontrole.

Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy muszą być przygotowani na konieczność dopełnienia formalności celnych.


Czytaj więcej...
Sprawdzą poziom wiedzy i umiejętności młodych rolników

W poniedziałek rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.


Czytaj więcej...
Rolnicy toną w długach, ale ustawa oddłużeniowa pomaga nielicznym.

Ze 120 wniosków o przejęcie długu gospodarstwa w zamian za przeniesienie własności jego ziemi na rzecz Skarbu Państwa, większość pozostała bez rozpatrzenia, a do podpisania umów doszło w zaledwie ośmiu przypadkach.


Czytaj więcej...
W naszych glebach brakuje fosforu .

Co czwarta przebadana przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w latach 2016-2019 próbka gleba odznaczała się bardzo niską lub niską zawartością przyswajalnego fosforu. Taka zawartość jest niedopuszczalna, a rolnik powinien dążyć do uzyskania co najmniej średniej zawartości składników pokarmowych w glebie.


Czytaj więcej...
Wysyp nowych ognisk HPAI w Polsce.

W Polsce z dnia na dzień przybywa nowych ognisk grypy ptaków. W dniu wczorajszym potwierdzono kolejne dwa, a w dniu dzisiejszym jedno.


Czytaj więcej...
Jakie wsparcie dla młodych w nowej WPR?

Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników - czyli dodatek do płatności należnej do powierzchni gospodarstwa - będzie przysługiwało bez limitu powierzchni, a nie jak teraz do maksymalnie 50 ha.


Czytaj więcej...
Erozji wodnej gleb trzeba przeciwdziałać.

Erozja wodna dotyczy blisko 30% powierzchni Polski. Proces ten prowadzi do wielokierunkowych, niekorzystnych zmian właściwości gleby, ogranicza jej żyzność i produktywność, a także przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia wód biogenami.


Czytaj więcej...
Jakie wsparcie związane z hodowlą w nowej WPR?

W projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku przewidziano pomoc do hodowli.


Czytaj więcej...
Termin składania wniosków o wsparcie na przetwórstwo wydłużony do 24 grudnia.

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020r.


Czytaj więcej...
W jakim stanie znajdują się oziminy? GUS ocenił.

W opublikowanym 17 grudnia „Wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych”, Główny Urząd Statystyczny przedstawił stan zasiewów ozimin w kraju oraz areał ich uprawy. 


Czytaj więcej...

Strony