Z wieprzowiną za pan brat – 2023 – Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Przedsięwzięcie pn. "Z Wieprzowiną Za Pan Brat" - sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Obejrzyj prezentację do projektu ...

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w bieżącym roku miał po raz kolejny okazję wziąć czynny udział w promocji polskiej wieprzowiny w akcji "Z Wieprzowiną Za Pan Brat". Głównymi założeniami działań była edukacja młodzieży i dzieci co do właściwych nawyków żywieniowych. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w sezonie letnim od połowy lipca do początku października włącznie. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone podczas letniego wypoczynku organizowanego przez Związek dla uczestników kolonii letnich, a także uczestników pikników rodzinnych w miejscowościach: Podhorce, Biały Dunajec, Marzęcice, Choszczewo, Szumowo.

 

Działania miały na celu promocję pozytywnego wizerunku wieprzowiny, a także miały zaznajomić uczestników z pozytywnymi walorami odżywczymi i sensorycznymi produktów wieprzowych. Uczestnicy pikników mieli okazję zapoznać się z wiedzą ekspercką odnośnie mięsa wieprzowego, które jest bogate w składniki takie jak sód, potas, cynk oraz żelazo. Mieliśmy okazję pokazać odbiorcom tradycje kuchni polskiej powiązanej z kulinariami mięsa wieprzowego. Przyrządzane były posiłki z wykorzystaniem wieprzowiny. Nakreślono jak uniwersalna może być wieprzowina  w kuchni.

Głównym celem zadania było podniesienie świadomości młodych ludzi oraz utrwalenie u nich pozytywnego obrazu wieprzowiny i jej przetworów pochodzącej między innymi od polskiego producenta. Uczestnicy zostali zapoznani ze znakiem graficznym ,,Polski Produkt", który jest  urzędowym oznaczeniem produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Za cel postawiliśmy przedstawienie bezdyskusyjnej jakości produktów pochodzenia polskiego, a także ich znaczenia dla gospodarki rolnej. Przedsięwzięcia miały na celu skłonienie konsumentów do wybierania polskich produktów.

Oczekiwanym efektem realizowanych zadań edukacyjno-promocyjnych było utrzymanie i wzrost sprzedaży mięsa wieprzowego i jego przetworów na rynku krajowym. Zwróciliśmy uwagę uczestnikom warsztatów, iż jakość polskiego mięsa jest konkurencyjna zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Głównym naszym zadaniem było zbudowanie świadomości konsumenckiej oraz wzajemnego zaufania. Podczas warsztatów próbowaliśmy w jak najlepszy sposób przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę o odżywczych wartościach mięsa wieprzowego i jego produktów. Wykwalifikowana kadra poza przekazaniem wiedzy, była otwarta na wszystkie pytania pochodzące od uczestników. Poruszono również temat afrykańskiego pomoru świń (ASF), by uświadomić młodzież o tym, że mięso dostępne na rynku  spożywczym jest całkowicie bezpieczne. Staraliśmy się przekazać dzieciom jak najwięcej niezbędnej wiedzy o wartości wieprzowiny w diecie, a zwłaszcza wśród młodych ludzi, gdyż jest ona dobrym źródłem białka, a także o jej zastosowaniu w codziennym życiu.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg gier, zabaw oraz konkursy tematyczne. Dzieci miały okazję wybrać z pośród szeregu aktywności zadania indywidualne bądź grupowe. Do korzyści wyniesionych z przedsięwzięcia można zaliczyć motywacje do działania młodzieży, ćwiczenie  umiejętności psychosocjalnych, a także integracyjnych grupy. Po części aktywnej uczestnicy mieli szansę wziąć udział w prezentacji prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę oraz otrzymali publikacje z kompendium wiedzy o mięsie wieprzowym. Po prezentacji  uczestnicy mieli szansę do zadawania pytań, na które odpowiadali prowadzący. Przeprowadzono również quizy i zagadki dotyczące prezentacji przy asyście kadry. Pod koniec pikników i zadań uczestnicy warsztatów wzięli udział w degustacji przetworów z mięsa wieprzowego Przygotowano również ciekawe pomysły na wykorzystanie mięsa wieprzowego w domowej kuchni. Uczestnicy zadania byli świadkami obróbki mięsa wieprzowego przyrządzonego w odpowiedni sposób, tak aby zachowało swoje wszystkie walory odżywcze oraz odpowiedni smak, a także uczestniczyli w jego przygotowaniu pod okiem instruktorów. Przekazane zostały im przepisy, które również mają zastosowanie domowe. Zajęcia z gotowania były dla uczestników niezwykle satysfakcjonujące, a cenną zdobytą wiedzę będą oni mogli wykorzystać w przyszłości w życiu codziennym. Na koniec każdego pikniku dzieci otrzymały gadżety promujące działania  "Z Wieprzowiną Za Pan Brat", aby upamiętnić ich udział w zadaniach.

Kształtowanie nawyków żywieniowych wśród młodzieży i dzieci jest bardzo ważnym zadaniem. Żywienie w okresie dzieciństwa może w dużym stopniu wpłynąć na stan zdrowia w przyszłości. Ważne jest, aby dieta była zróżnicowana i niepozbawiona mięsa, które jest tak ważnym źródłem białka, makro i mikroelementów, a także witamin. Nasze warsztaty miały zachęcić do konsumpcji mięsa wieprzowego oraz zapewnić rozrywkę połączoną z edukacyjnym elementami i uatrakcyjnić okres wakacyjny.

 

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

Fotorelacja: 

 

 

 

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można już oglądać zdjęcia z poszczególnych pikników/warsztatów promocyjnych:

 

Piknik Z wieprzowiną za pan brat - Biały Dunajec I 2023

Piknik Z wieprzowiną za pan brat - Biały Dunajec II 2023

Piknik Z wieprzowiną za pan brat - Tomaszów Lubelski 2023

Piknik Z wieprzowina za pan brat - Choszczewo 2023

Piknik Z wieprzowiną za pan brat - Szumowo 2023

Piknik Z wieprzowiną za pan brat - Marzęcice 2023