Ile zarobił KOWR w 2020 roku? Średnie ceny sprzedaży gruntów, wpływy z tytułu dzierżawy

W 2020 r. sprzedano łącznie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) 5249 ha, w tym 4535 ha gruntów rolnych. Przychody ze sprzedaży gruntów rolnych w 2020 r. wyniosły ponad 176 mln zł., a ze sprzedaży gruntów nierolnych ponad 225 mln zł.

Średnia cena sprzedaży gruntów z ZWRSP w 2020 r. wyniosła:

  • dla gruntów rolnych – 35 220 zł za 1 ha.

Jest to wartość wyliczona na podstawie 3 689 transakcji sprzedaży gruntów rolnych, bez gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami, itd.), a także z wyłączeniem transakcji o „ekstremalnych” wartościach ceny za 1 ha;

  • dla gruntów nierolnych –373 968 zł za 1 ha.

Wartość ta została wyliczona na podstawie 1353 transakcji sprzedaży gruntów nierolnych.

Wpływy ze sprzedaży

W 2020 r. wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosły ponad 1,1 mld zł z tego:

  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich – ponad 753 mln zł,
  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2020 r. – ponad 346 mln zł.

Zgodnie z danymi przyjętymi do planu finansowego ZWRSP przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej gruntów z umów zawartych w latach poprzednich wyniosą:

  • 2021 r. – 583 mln zł,
  • 2022 r. – 549 mln zł,
  • 2023 r. – 518 mln zł.

Dzierżawa gruntów rolnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zajmował się także dzierżawą gruntów.  Powierzchnia gruntów, które wydzierżawiono z ZWRSP w 2020 r. wyniosła 44 784 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych wyniosła 44 403 ha. KOWR zanotował wpływy z tego tytułu na poziomie prawie 400 mln zł.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego wyliczona za 2020 r. na podstawie 3 890 nowo zawartych umów dzierżawy, obejmujących powierzchnię 44 403 ha, wyniosła 9,4 dt pszenicy za 1 ha. napisał wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w odpowiedzi na interpelację Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke z Platformy Obywatelskiej.

Wskaźnik spłacalności

Wskaźniki spłacalności należności bieżących z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości ZWRSP w 2020 r. wyniosły:

  • wskaźnik spłacalności należności ogółem – 92,24%,
  • wskaźnik spłacalności czynszu dzierżawnego – 90,34%,
  • wskaźnik spłacalności rat sprzedaży – 92,94%.

Źródło: www.topagrar.pl