W jaki sposób pozyskać fundusze na rozwój gospodarstwa ?

Takie kredyty umożliwiają rolnikom szerokie działania modernizacyjne, np. zakup gruntów rolnych, budowę, rozbudowę i unowocześnienie budynków, budowli czy linii technologicznych. Ponadto można znaleźć oferty pożyczek ze stałym oprocentowaniem – jak kredyt inwestycyjny ING Banku Śląskiego. W przeciwieństwie do produktów ze zmienną stopą procentową zapewniają one stałą wysokość rat. Kredytobiorca od początku zna koszt kredytu i nie musi obawiać się nagłego wzrostu odsetek, związanego np. ze zmianą stóp procentowych przez NBP.

 

Ta stabilność kosztów, a co za tym idzie – łatwość prognozowania wydatków są w kredycie inwestycyjnym ING Banku Śląskiego szczególnie warte uwagi, gwarantują bowiem odporność na zmienną sytuację rynkową czy zawirowania polityczne (wspomniane już zmiany stóp procentowych). Dlatego też ING Bank Śląski bierze pod uwagę nieprzewidziane trudności, na jakie narażony jest sektor rolniczy. Ci kredytobiorcy, którzy w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy kredytowej będą się borykać z przejściowymi problemami finansowymi, mogą negocjować nawet 24-miesięczną karencję w spłacie zobowiązania. To znakomita oferta dla tych, których przed niezbędnymi inwestycjami powstrzymuje lęk przed zmianą oprocentowania kredytu i niemożliwością przewidzenia jego całkowitych kosztów.

 

Dodatkową zaletą ING Banku Śląskiego jest również to, że może on zostać udzielony rolnikom nawet na 15 lat. Choć bowiem długoterminowe zobowiązania zazwyczaj wzbudzają większe obawy to mogą być interesujące dla klientów ze względu na stabilne oprocentowanie, a także wspomnianą już możliwość czasowej spłaty jedynie odsetek. To zdecydowanie ułatwia planowanie wydatków i pozwala zachować pewną niezależność od sytuacji rynkowej czy warunków politycznych.

 

Nie ulega wątpliwości, że przemyślane inwestycje i stabilny budżet to dwa filary, na których musi się opierać polskie rolnictwo, jeśli chce być konkurencyjne wobec producentów żywności pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej.

Źródło: PPR