Archiwum

Ustawa w sprawie zwierząt niepodlegających egzekucji komorniczej wraca do Sejmu.

Określenie należących do rolnika zwierząt oraz przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej, zawiera nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą wraz z poprawką o charakterze doprecyzowującym, przyjął jednogłośnie Senat. Nowela wróci teraz do Sejmu.


Czytaj więcej...
Projektowane zmiany dopłat do zwierząt.

W  opracowanym przez resort rolnictwa Planie Strategicznym do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 znajdują się w ramach Ekoschematu – Dobrostan zwierząt, propozycje dopłat do hodowli zwierząt, których celem jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt.


Czytaj więcej...
Czynniki środowiska a plony zbóż.

Rolnik dla potrzeb roślin może regulować poszczególne czynniki, np. spulchnianie gleby przez uprawę, nawożenie i wapnowanie, wykorzystywać istniejące warunki siedliska przez dobór gatunków i odmian roślin.


Czytaj więcej...
Inwestycja w przyszły plon

Po zbiorze kukurydzy na ziarno, na polu pozostaje duża ilość słomy oraz ściernisko, które są dobrym schronieniem dla szkodników i miejscem rozwoju sprawców chorób. Dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych i niezwłoczne wykonanie zabiegów uprawowych, znacząco ograniczają ich występowanie w kolejnym sezonie wegetacyjnym.


Czytaj więcej...
Rolnicy mają coraz więcej długów. Kto najbardziej stracił podczas pandemii?

Zaległości rolników wobec kontrahentów i banków od początku pandemii do końca września wzrosły o 1/3 do blisko 680 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Tylko we wrześniu przybyło 51 mln zł przeterminowanych zobowiązań, m.in. za sprawą hodowców trzody chlewnej.


Czytaj więcej...
Hodowcy rezygnują z produkcji świń. Jak długo jeszcze?

- Wszystko zależy od chłonności rynku i dalszego rozwoju sytuacji na wieprzowym arenie międzynarodowej. Ta najprawdopodobniej nie zmieni się przez najbliższe pół roku - mówi Bartosz Czarniak.


Czytaj więcej...
Nie będzie zmian w odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo

Nie będzie rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada, że potrzebna jest dyskusja na temat wielkości populacji łosi, na które polowania wstrzymano 20 lat temu.


Czytaj więcej...
Organizacje rolnicze domagają się od KE oceny skutków strategii "od pola do stołu"

Kilkanaście unijnych organizacji rolniczych we wspólnym oświadczeniu domaga się przedstawienia przez KE oceny skutków nowej polityki rolnej wskazując, że dotychczas przeprowadzone badania mówią o spadku produkcji, wzroście cen i utracie bezpieczeństwa żywnościowego UE.


Czytaj więcej...
Od listopada nowe przepisy dla hodowców świń: co się zmienia?

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego oraz ogrodzenie budynków inwentarskich. Od listopada te dwa nowe elementy bioasekuracji będą obowiązkowe przy przemieszczaniu świń ze stref ASF.


Czytaj więcej...
Kukurydza: Suszyć czy zakiszać? Co się bardziej opłaca?

Jak co roku część producentów kukurydzy staje przed dylematem jak zakonserwować zebrany plon. Wysuszyć czy zakisić zebrane ziarno? Co jest bardziej opłacalne?


Czytaj więcej...
PSPO: Przerwana zła passa niskiego zaolejenia nasion rzepaku

Mimo iż na polach rozwija się rzepak z tegorocznych siewów, my wracamy pamięcią do przebiegu tegorocznych żniw. Były one późne i długie. Zdarzało się, że plantacje rzepaku koszono nawet w pierwszej dekadzie września. Czy jakość surowca była zatem zadowalająca?


Czytaj więcej...
KRUS podał ważne progi. Ich przekroczenie może kosztować rolnika.

Po raz kolejny zmieniły się progi decydujące o zmniejszeniu lub nawet zawieszeniu emerytur i rent „dorabiającym” świadczeniobiorcom z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Czytaj więcej...
Nowe przepisy rozszerzą katalog podmiotów uprawnionych do wsparcia z PROW

Rozporządzenie dotyczące warunków wsparcia dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego trafiło do opiniowania. Przepisy m.in. rozszerzą katalog podmiotów uprawnionych do wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i wydłużą okres rozliczania PROW.


Czytaj więcej...
Żniwa dobiegają końca. Jakość ziarna gorsza niż przed rokiem.

Zbiory zbóż w kraju zbliżają się ku końcowi. Obfite opady deszczu w niektórych rejonach uniemożliwiały zakończenie żniw. Do skoszenia pozostało jeszcze ok. 5 proc. areału uprawy zbóż. Jakość ziarna jest gorsza niż przed rokiem.


Czytaj więcej...
Niska podaż pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym

W tym roku w okresie żniwnym firmy skupujące płody rolne notowały rekordowo niską podaż zbóż i rzepaku. Jak twierdzą przedstawiciele, pszenicę konsumpcyjną sprzedali tylko ci rolnicy, którzy podpisali wcześniej kontrakt.


Czytaj więcej...
Dalszy spadek cen duńskich warchlaków

Stawki za warchlaki w Danii wciąż spadają. Ceny zbliżają się do poziomów z początku bieżącego roku.


Czytaj więcej...
Zielony Ład: katastrofa dla rolnictwa, mizerny efekt dla środowiska.

Raport Służby Naukowej Komisji Europejskiej poddaje w wątpliwość założenia Zielonego Ładu i wylicza katastrofalne skutki planu nie tylko dla branży rolnej.


Czytaj więcej...
Susza i upały zrobiły swoje

Niedobór wody i upały pod koniec wegetacji na Zamojszczyźnie odbił się niekorzystnie na plonowaniu zbóż, w tym pszenicy ozimej.


Czytaj więcej...
Rosną obawy o jakość ziarna

Tegoroczna aura nie rozpieszcza żniwiarzy. Przechodzące w wielu rejonach kraju burze, ostatnio zwłaszcza w południowej części kraju, uniemożliwiają zbiory. Z każdym deszczem rosną także obawy o jakość zbóż.


Czytaj więcej...
Coraz mniej chętnych do pracy w rolnictwie i ogrodnictwie

Zmniejsza się liczba pracowników z Europy Wschodniej chcących znaleźć zatrudnienie w holenderskim rolnictwie i ogrodnictwie - pisze dziennik "Trouw". W krajach takich jak Polska rośnie gospodarka i dobrobyt - tłumaczy gazeta jedną z przyczyn tego zjawiska.


Czytaj więcej...

Strony